Mini lista ISO 45001

Poniżej znajdziesz kilka pytań z naszej listy kontrolnej. Sprawdź jak Twój system wypada w tym mini teście.