Procedury ZKP – Nadzór nad dokumentami

  Cel: Określenie zasad nadzoru nad dokumentami ZKP

 • Wymaganie –określić czas i miejsce przechowywania oraz sposób postepowania z dokumentami i zapisami w celu dostarczenia dowodów zgodności i skuteczności działania ZKP. Przechowywanie zapisów dotyczących poszczególnych wyrobów lub partii wyrobów przez czas określony w specyfikacjach technicznych lub odpowiednich wymaganiach
  (CPR – 10 lat).

  Należy zatem kreślić w procedurze:

 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad dokumentacją,
 • ustalenie zakresu opracowywanej dokumentacji (określenie niezbędnych do opracowania procedur i instrukcji – wykaz),
 • ustalenie sposobu identyfikacji opracowanych dokumentów,
 • ustalenie formy opracowywanych dokumentów,
 • ustalenie sposobu dystrybucji nowych i wycofywania nieaktualnych dokumentów,
 • ustalenie sposobu nadzoru nad dokumentacją techniczną (własna),
 • ustalenie sposobu nadzoru nad dokumentacja dostarczoną przez klienta,
 • ustalenie czasu i sposobu przechowywania dokumentów systemowych,
 • ustalenie czasu i sposobu przechowywania dokumentacji technicznej,
 • ustalenie czasu i sposobu przechowywania dokumentacji dotyczącej oceny zgodności