Procedury ZKP – Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym

Cel: zapewnienie właściwego (do prowadzonej produkcji) sprzętu oraz zapewnienie nadzoru nad sprzętem
Wymaganie: producent powinien posiadać wyposażenie produkcyjne stosowne do prowadzonych procesów. Powinien zapewnić nadzór nad maszynami i urządzeniami obejmujący: konserwację, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń zgodnie z opracowanym harmonogramem. Z prowadzonych działań powinny powstawać zapisy.

a) Procedura powinna określać:

  • tryb postepowania w celu zapewniania dostępności wymaganego w procesie wytwarzania wyposażenia
  • osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym
  • sposób identyfikacji wyposażenia
  • sposób prowadzenia nadzoru (wykazy, harmonogramy przeglądów, instrukcje przeglądów i konserwacji)
  • sposób kontroli maszyn i urządzeń po naprawie lub remoncie
  • kwalifikacje i uprawnienia personel wykonującego przeglądy
  • sposób prowadzenia zapisów związanych z nadzorem
  • dostępność instrukcji obsługi posiadanego wyposażenia
  • postepowanie z wyposażeniem niesprawnym