Procedury ZKP – Podwykonawstwo

Cel: zapewnienie, że wszystkie usługi wykonywane będą przez kompetentnych podwykonawców, gwarantujących spełnienie stawianych wymagań jakościowych.
Wymaganie: zapewnienie, że podwykonawca jest w stanie spełnić warunki stawiane dla wyrobu oraz postępuje zgodnie z zasadami ZKP (dokumentacja i zapisy zgodnie z wymaganiami organizacji, kompetentny personel i zdolności do wykonania usługi)

a) Procedura powinna określać:

  • osoby odpowiedzialne za ustalenia zakresu prac zlecanych podwykonawcom,
  • sposób określania wymagań w stosunku do zlecanej usługi,
  • sposób komunikacji z podwykonawcą
  • sposób dokumentowania i prowadzenia zapisów przez podwykonawcę
  • kontrolę i odbiór wykonanej usługi

b) Ustalić należy sposób kwalifikowania podwykonawców i bieżącej i okresowej oceny:

  • audyty u podwykonawców
  • ocena dotychczasowej współpracy
  • posiadane uprawnienia i certyfikaty
  • posiadany kompetentny personel (listy kwalifikowanych podwykonawców, zapisy z jakości zrealizowanych usług)