Audytor wewnętrzny ISO 19011:2018

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Witamy na praktycznym szkoleniu z zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Podczas szkolenia poznasz wymagania normy ISO 19011 i dowiesz się jak planować, przeprowadzać i dokumentować audyty wewnętrzne.
Dodatkowo po zdaniu egzaminu i możesz pobrać Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom (auditorom) wystarczających informacji w zakresie:

  • zasad i metod auditowania,
  • zarządzania programem auditów,
  • organizowania i przeprowadzania auditu (w tym przez zespół),
  • zbierania i analizowania oraz raportowania zebranych informacji,
  • kompetencji i oceny auditorów.

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych.

TEORIA

 

ĆWICZENIA

 

 

Koszyk