Licencja

Licencja korzystania z materiałów umieszczonych na stronach Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości

 

  1. Właścicielem lub dysponentem praw autorskich utworów udostępnianych na stronach internetowych www.ikmj.com, www.ikmj.org jest Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości.
  2. Utworów w postaci artykułów, nagrań, plików, grafik oraz innych form, umieszczonych na stronach internetowych www.ikmj.com , www.ikmj.org  nie wolno powielać, w całości lub w częściach, za pomocą dowolnej techniki, bez pisemnej zgody Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
  3. W przypadku przywoływania w treści tworzonego utworu, informacji zawartych na stronach internetowych www.ikmj.comwww.ikmj.org, należy, zawsze, w sposób czytelny, podać następujące informacje:
    1. źródło informacji z podaniem podstrony
    2. autora publikacji, z której zaczerpnięto informacje
    3. Wykorzystanie utworów zamieszczonych na stronach internetowych www.ikmj.com, www.ikmj.org jest dopuszczalne, po nabyciu od Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, praw do wykorzystania utworów, na zasadach określonych w licencji udzielanej do prawa wykorzystania utworu.

Jeśli potrzebujesz szczegółowe informacje dotyczące licencji skontaktuj się z nami – sklep@ikmj.org

Koszyk