ISO/IEC 17020:2015, ISO/IEC 17021:2015, ISO/IEC 17065:2012 – Kierownik Jednostki i Audytor Wewnętrzny

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Uwaga!

  • Klikając na przycisk „Rozpocznij” masz 80 minut na rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań.
  • Na każde pytanie może być od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi.
  • Certyfikat wydrukujesz tylko jeśli uzyskasz minimum 55% poprawnych odpowiedzi.
  • Jeśli za pierwszym razem nie zostanie osiągnięty wynik minimum 55% należy rozpocząć egzamin jeszcze raz (każdy zdający ma dwie próby podejścia do egzaminu).
  • Certyfikat w formie papierowej możesz uzyskać po dodatkowej opłacie zgłaszając e-mailem na adres: sklep@ikmj.org (nie dotyczy uczestników szkoleń otwartych i dedykowanych)
Koszyk