ISO/IEC 27001:2022 | URZĘDY | ZESPÓŁ | WYMAGANIA | Jak wdrożyć i zarządzać system bezpieczeństwa?

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Cyberbezpieczeństwo Jednostki Samorządu Terytorialnego w praktyce

System zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych dla jednostek samorządu terytorialnego

W oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Rozporządzenie KRI)
  3. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)
  4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)
  5. Normę ISO/IEC 27001:2022 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji — Wymagania (ISO/IEC 27001)

Tutaj dowiesz się:

system zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych

System ten gwarantuje ci spełnienie wymagań prawnych:

  1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa |UKSC
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych |KRI
  3. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych |RODO
  4. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | RODO
  5. Normy ISO/IEC 27001:2022 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji — Wymagania |ISO/IEC 27001)
Koszyk