Przewodnik – Audyt Wewnętrzny

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

I Wstęp

1. ISO 19011
2. Krótka historia auditowania

II AUDIT WEWNĘTRZNY

1. Wprowadzenie do auditów
Typy auditów
Program auditów
Zasady auditowania
a) Kim jest auditor?
b) Kompetencje
c) 6 zasad auditowania

2. Zarządzenie Auditem Systemowym
Inicjowanie działań auditowych
Przygotowanie działań auditowych
Przeprowadzenie auditu
a) Spotkanie otwierające
b) Przegląd dokumentacji
c) Działania auditowe
d) Spotkanie zamykające
Raport z auditu
Działania korygujące i zapobiegawcze

System zintegrowany

III Podsumowanie

IV Załączniki – do pobrania
ZAŁĄCZNIK I – przykładowy Plan Auditu
ZAŁĄCZNIK II – przykładowy raport z auditu
ZAŁĄCZNIK III –  przykładowy protokół niezgodności

 

 

ZACZYNAMY

 

Zagadnienia:

Wstęp

Wprowadzenie do auditów

Zasady auditowania

Zarządzania auditem systemowym

Przeprowadzenie auditu

Raport, Działania Korygujące, System Zintegrowany

Podsumowanie

Koszyk