EN 1090-1 – wymagania dla dostawców (0005/0014MM)

162,00  + VAT

Opracowanie zawiera zbiór wytycznych dla dostawców w zakresie zarządzania jakością dla wytwórców konstrukcji metalowych.

Zastanawiasz się jakie wymagania powinien spełnić dostawca w zakresie zarządzania jakością dla wytwórców konstrukcji metalowych?
Chcesz sprawdzić czy dostawca spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością?
Czasem posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością dla wytwórców konstrukcji metalowych  EN 1090-1 nie świadczy o działającym systemie!
Wtedy lepiej przeprowadzić AUDYT KLIENTA U DOSTAWCY.

Opracowaliśmy dla Ciebie dokument zawierający
wytyczne dla dostawców niemających wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością dla wytwórców konstrukcji metalowych  zgodnie z EN 1090-1.

Dzięki naszemu produktowi z wymaganiami EN 1090-1 dla dostawców łatwiej będzie Ci wymusić na dostawcy spełnienia wymagań EN 1090-1, które mają stosować jako dostawca organizacji posiadającej EN 1090-1.

W ramach produktu otrzymasz dwa pliki:

 • Wymagania dla dostawców w zakresie EN 1090-1 – plik do wypełnienia przez dostawcę
 • Wymagania dla dostawców w zakresie EN 1090-1 – Lista kontrolna – plik będący listą kontrolną audytu, w którym podczas przeprowadzenia audytu nie umknie Ci żaden szczegół mający wpływy na jakość.

Oba pliki są podzielone tematycznie wg schematu:

 1. Cel
 2. Zakres
 3. Zasady ogólne
 4. Wymagania dla poddostawców
 • Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji
 • Procesy, cele procesów oraz ich monitorowanie
 • Zapewnienie zasobów ludzkich
 • Zapewnienie zasobów infrastrukturalnych
 • Zapewnienie spójności metrologicznej
 • Zapewnienie nadzoru nad udokumentowaną informacją
 • Zapewnienie nadzoru na etapie ofertowania
 • Zapewnienie nadzoru na etapie projektowania i rozwój
 • Zapewnienie nadzoru na etapie produkcji i dostarczanie usługi
 • Zapewnienie nadzoru na etapie zakupów towarów lub usług
 • Zapewnienie nadzoru nad niezgodnością

5. Zmiany wymagań dla poddostawców

Koszyk
EN 1090-1 – wymagania dla dostawców (0005/0014MM)
162,00  + VAT