Deklaracja stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia ISO/IEC 27001:2013 (PN-EN ISO/IEC 27001:2017)

162,00  + VAT

Deklaracja stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia ISO/IEC 27001:2013 to kluczowy dokument systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji!
UWAGA:
Norma ISO/IEC 27001:2013 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017 to ta sama norma. Pierwsza wydana przez Organizację normalizującą ISO a druga zatwierdzona i przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacji.

Deklaracja stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia ISO/IEC 27001:2013 to kluczowy dokument systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji!

Deklaracja stosowania to obowiązkowy dokument, który należy sporządzić w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.


W deklaracji stosowania musimy odnieść się do WSZYSTKICH 18 GRUP CELÓW stosowania zabezpieczeń, wymienionych w załączniku A normy ISO/IEC 27001. Dla Każdego celu (ŁĄCZNIE 114 CELÓW) musimy określić zasady, dokumenty, osoby odpowiedzialne!

Dobrze sporządzona Deklaracja jest idealnym przewodnikiem po audycie podczas audytów certyfikujących!

Jak sporządzić Deklarację stosowania?

  • pobierz plik ze strony ikmj.org
  • określ status dla celów
  • opisz sposób spełnienia celu
  • przywołaj dokumenty
  • określ osoby odpowiedzialne

Gotowe!

PS. Deklaracja została wyposażona w system podpowiedzi 🙂

Dane techniczne:

Plik w formacie XLSX spakowany do formatu ZIP. W celu zapewnienia poprawności pliku, został on częściowo zablokowany do edycji.

Koszyk
Deklaracja stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia ISO/IEC 27001:2013 (PN-EN ISO/IEC 27001:2017)
162,00  + VAT