Dokumentacja IATF 16949:2016

1722,00 

Zbiór procedur, formularzy i rejestrów Systemu Zarządzania Jakością w motoryzacji.

Dokumentacja IATF 16949:2016

 

Przykładowe procedury, instrukcje, rejestry!

 90 PLIKÓW,  które możesz dowolnie edytować.

 

 Jesteś w trakcie wdrażania systemu zgodnego z IATF 16949:2016 i nie wiesz jak stworzyć dokumentację?

Masz wdrożony system jednak potrzebujesz inspiracji?

 

Skorzystaj z rozwiązań opracowanych przez nasz Instytut

i

zobacz ja może wyglądać dokumentacja systemowa!

 

Może być prościej?

Może!

Pobierz -> wypełnij -> dokumentacja jest gotowa

90 plików z przykładowymi procedurami, rejestrami i instrukcjami. Wszystkie w formie edytowalnej.

Z nami będzie prościej!

 

Spis dokumentów:

DOKUMENTY STRATEGICZNE

 • Deklaracja wdrożenia IATF 16949:2016 (doc)
 • Kontekst organizacji IATF 16949:2016 z przykładami (xlsx)
 • Cele i strategia ich realizacji (xlsx)
 • Schemat organizacyjny (xlsx)
 • Księga Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym (docx)
 • Mapa procesów IATF 16949:2016 (xlsx)
 • Matryca CSR IATF 16949 (docx)
 • Procedura zarządzania kontekstem i celami jakościowymi IATF (xlsx)
 • Polityka jakości zgodna z IATF 16949 (docx)
 • Polityka odpowiedzialności biznesu (docx)

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Analiza ryzyka (xlsx)
 • Metodyka szacowania ryzyka (docx)
 • Procedura zarządzania ryzykiem IATF (xlsx)

NADZÓR NAD UDOKUMENTOWANYMI INFORMACJAMI

 • Rejestr dokumentów i zapisów (xlsx)
 • Rejestr norm i aktów prawnych (xlsx)
 • Schemat numeracji dokumentacji (docx)
 • Nadzór nad dokumentacją i zapisami (xlsx)

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

 • Raport z przeglądu zarządzania IATF 16949 (docx)
 • Przegląd zarządzania (xlsx)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM – ŚWIADOMOŚĆ

 • Plan szkoleń (xlsx)
 • Notatka ze szkolenia (docx)
 • Ankieta oceny szkolenia (docx)
 • Kwalifikacje personelu (xlsx)
 • Zarządzanie personelem – świadomość (xlsx)

UTRZYMANIE RUCHU – NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

 • Rejestr infrastruktury (xlsx)
 • Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej (docx)
 • Wewnętrzny protokół przekazania (xlsx)
 • Paszport urządzenia (xlsx)
 • Nadzór nad infrastrukturą (xlsx)

ZAKUPY. WYBÓR I OCENA DOSTAWCÓW

 • Ocena dostawców IATF (xlsx)
 • Wybór dostawcy i zakupy (xlsx)
 • Wymagania dla dostawców IATF (docx)

AUDYTY

 • Harmonogram audytów (xlsx)
 • Plan audytu, zawiadomienie o audycie (xlsx)
 • Raport z audytu – zalecenia (xlsx)
 • Kompetencje audytorów (xlsx)
 • Procedura audytów wewnętrznych (xlsx)
 • Procedura audytów dostawców (xlsx)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – WDROŻENIE I REALIZACJA

 • Karta projektu (docx)
 • Arkusz FMEA (xlsx)
 • Harmonogram uruchomienia (xlsx)
 • Rejestr CSR (xlsx)
 • Rejestr zapytań ofertowych (xlsx)
 • Flow chart (xlsx)
 • Zarządzanie projektem (xlsx)

ZAPOBIEGANIE BŁĘDOM

 • Diagram Ishikawy (pdf)
 • Powołanie zespołu d.s . oceny ryzyka (docx)
 • Raport z oceny ryzyka FMEA (docx)
 • Rejestr działań zapobiegawczych (xlsx)
 • Zapobieganie błędom (xlsx)

NIEZGODNOŚCI I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

 • Rejestr niezgodności i podjętych działań (xlsx)
 • Raport 8D (xlsx)
 • Raport ze statystycznej oceny gwarancji i zwrotów (xlsx)
 • Zawieszki na wyrób niezgodny (pdf)
 • Rozwiązywanie problemów (docx)
 • Zarządzanie gwarancją (xlsx)
 • Niezgodności i działania korygujące (xlsx)

MAGAZYN

 • Procedura magazynowania (xlsx)

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

 • Ankieta badania satysfakcji klienta (xlsx)
 • Badanie satysfakcji klienta (xlsx)

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WYROBU

 • Control Plan (xlsx)
 • Zawieszka żółta (pdf)
 • Zawieszki (pdf)
 • Kontrola jakości i nadzór nad wyrobem niezgodnym (xlsx)

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM KONTROLNO-POMIAROWYM

 • Rejestr wyposażenia kontrolno-pomiarowego (xlsx)
 • MSA formularz – część produkcyjna, wzór (xlsx)
 • MSA formularz – wzór (xlsx)
 • MSA Analiza R&R 2×2 – formularz (xlsx)
 • MSA Analiza R&R 2×2 – przykład (xlsx)
 • MSA Analiza R&R 3×2 – formularz (xlsx)
 • MSA Analiza R&R 3×2 – przykład (xlsx)
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym (xlsx)

DOSKONALENIE

 • KAIZEN – doskonalenie (xlsx)
 • Strategia, analiza wskaźników procesów, cele (xlsx)

PLANY AWARYJNE

 • Harmonogram przeglądów i testów Planów Awaryjnych (xlsx)
 • Awaria kluczowego wyposażenia (docx)
 • Przerwa w dostawie z zewnątrz (docx)
 • Cyberatak (docx)
 • Klęska żywiołowa (docx)
 • Reagowanie na zagrożenia pożarowe (docx)
 • Brak siły roboczej (docx)
 • Wycofanie wyrobu z rynku (docx)
 • Problemy z dostawą spowodowane transportem (docx)

 

Pamiętaj!
Pliki dokumentacji są zgodne ze standardem MS Office 2010 lub nowszym.

Pliki w formacie DOCX i XLSX i PDF spakowane do formatu ZIP

 

Koszyk
Dokumentacja IATF 16949:2016
1722,00