Klauzula jakościowa dla Poddostawców w ramach Rządowego Zapewnienia Jakości

63,96 

Klauzulę stosuje się względem poddostawców organizacji posiadających certyfikat AQAP 2110 lub wdrażających system AQAP 2110 w celu spełnienia wymagań AQAP 2110 oraz wymagań Zamawiającego lub GQAR

Klauzula jakościowa dla Poddostawców realizujących dostawy na rzecz Dostawcy w ramach Rządowego Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami AQAP 2110 obowiązuje wszystkich Poddostawców realizujących zamówienia na rzecz Dostawców

Klauzula dotyczy wszystkich rodzajów dostaw realizowanych w ramach rządowego zapewnienia jakości na rzecz Dostawcy, gdzie ostatecznym odbiorcą dostaw jest NATO

Dokument w formie edytowalnej zawiera:

  1. Klauzula jakościowa na realizację dostaw pomiędzy Dostawcą (Zleceniodawca), a Poddostawcą (Zleceniobiorca)
  2. Cel
  3. Zakres
  4. Terminologia
  5. Zasady ogólne
  6. Zasady realizacji dostaw Rządowego Zapewnienia Jakości
  7. Zmiany planu postępowania z aspektami środowiskowymi dla poddostawców
  8. Tabela zmian

Dane techniczne: Plik w formacie .docx spakowany do ZIP

Shopping Cart
Klauzula jakościowa dla Poddostawców w ramach Rządowego Zapewnienia Jakości
63,96 
Scroll to Top