Lista kontrolna ISO 13485:2012

162,00  + VAT

Audyt ISO 13485:2012 – lista pytań ISO 13485 (checklist ISO 13485:2012)
pozwoli ocenić stopień spełnienia wymagań normy ISO 13485 przez Twój system zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych!

Chcesz sprawdzić w jakim stopniu Twój system zarządzania jakością spełnia wymagania dla producentów wyrobów medycznych zgodnego z normą ISO 13485?

Nic prostszego!

Nasz arkusz z pewnością pomoże! 

ARKUSZ KALKULACYJNY ZAWIERA:

  • pytania dotyczące spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych wg ISO 13485:2012
  • wynik w ujęciu procentowym spełnienia wymagań każdego z rozdziałów (punktów) normy ISO 13485:2012
  • wykres stopnia spełnienia wymagań normy ISO 13485:2012 wg poszczególnych obszarów
  • wykres ogólnego spełnienia wymagań dla systemu zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych
  • podsumowanie globalnej oceny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2012
 

JAK DOKONAĆ SAMOOCENY?

  • dokonaj zakupu arkusza
  • pobierz plik
  • wypełnił arkusz “Pytania”
  • przejdź do arkusza “Wynik”

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Udostępniany plik jest w formacie xlsx – spakowany do formatu.zip. Aby działał poprawnie wymagany jest program  Microsoft  Excel 2007 lub nowszy.

 

Pamiętaj!
Jeżeli dokonujesz oceny samodzielnie może ona być różna od oceny kwalifikowanego audytora.

Chcesz uzyskać Gwarancję Pozytywnej Certyfikacji – zadzwoń +48 12 414 01 25
Chcesz uzyskać Gwarancję Pozytywnej Akredytacji – zadzwoń +48 12 414 01 25

Koszyk
Lista kontrolna ISO 13485:2012
162,00  + VAT