Szkolenie ISO/IEC 17025:2017: System Zarządzania w Laboratorium i Kierownik Laboratorium

1900,00  + VAT

Szkolenie ISO/IEC 17025:2017 online z trenerem:
System Zarządzania w Laboratorium. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika Laboratorium.

Spotkajmy się online!

Trzydniowe szkolenie w zakresie normy ISO/IEC 17025:2017 w formie zdalnej

Uzyskaj kompetencje Kierownika Laboratorium Systemu Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017.

 

Co oferujemy?

Potwierdzeniem kompetencji w zakresie prowadzonej działalności laboratoryjnej jest Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność ISO/IEC 17025, normą zawierająca wymagania dla zapewnienia kompetentnego, bezstronnego i spójnego działania Laboratorium.
Wdrożenie wymagań normy ISO/IEC 17025 może przynieść wiele korzyści i usystematyzować działania laboratorium. Jednak, żeby system przyniósł oczekiwane rezultaty ważna jest świadomość i zdyscyplinowanie personelu w kwestiach związanych zarówno z prowadzoną działalności laboratoryjną jak też systemem zarządzania. I właśnie po to zostaje wyznaczona osoba Kierownika, której odpowiedzialność związaną jest między innymi z budowaniem świadomości i zapewnieniem funkcjonowania systemu zarządzania.

U podstaw skutecznego zarządzania Laboratorium leżą jednak kompetencje. Sama znajomość wymagań może okazać się niewystarczająca. Dlatego chcemy nie tylko zapoznać Cię z wytycznymi normy, ale podzielić się naszym doświadczeniem zdobywanym przez lata. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usługami akredytacji laboratorium wg ISO/IEC 17025 oraz dostosowaniu tych wytycznych do wymagań PCA. Widzieliśmy mnóstwo ciekawych rozwiązań i w miarę zdobywania doświadczenia wypracowaliśmy własne. Teraz tę wiedzę chcemy przekazać Tobie. Proponujemy spotkanie online w bardzo kameralnej atmosferze (maksymalnie 5 osób) tak, abyś miał pełen komfort prowadzenia dyskusji i szukania rozwiązań optymalnych dla Ciebie i Twojego Laboratorium.

Tematykę omówimy dokładnie i od podstaw. Dlatego jesteśmy przekonani, że trzy dni spędzone z nami będą naprawdę owocne, bez względu na to, czy dopiero poznajesz System Zarządzania w Laboratorium, czy pracujesz w nim od lat.

Poza nieocenioną wiedzą otrzymasz również możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie certyfikatu
Kierownika Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017.

 

Szkolenie ISO/IEC 17025 – Harmonogram

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. Omówienie różnic względem normy ISO/IEC 17025:2017.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.

Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.

CERTYFIKAT

Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Kierownika ds. Jakości i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU

Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO/IEC 17025

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania w laboratorium zgodnych z ISO/IEC 17025 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktycznych danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO/IEC 17025 i ich przełożeniu na system zarządzania laboratorium

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Kierownika Laboratorium i/lub Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 17025

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Kierownika Laboratorium i/lub Audytora Wewnętrznego (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy Kierownika Laboratorium, i/lub Audytora Wewnętrznego

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

trener niemalże na wyłączność (w trakcie szkolenia)

 

Wybierz termin szkolenia

14-15 maja 2024

Koszyk
Symbol zastępczySzkolenie ISO/IEC 17025:2017: System Zarządzania w Laboratorium i Kierownik Laboratorium
1900,00  + VATWybierz termin