-38%

Cyberbezpieczeństwo Jednostki Samorządu Terytorialnego w praktyce

999,00  + VAT

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1228,77 .

System zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych dla jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o: UKSC, KRI, RODO, ISO/IEC 27001:2022 wraz z przykładową dokumentacją.

Cyberbezpieczeństwo? Czy Twój Urząd jest bezpieczny?

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników, obywateli i kraju?

Jak spełnić wymagania prawne w zakresie RODO i cyberbezpieczeństwa?

Nasze szkolenie online wyjaśni krok po kroku jak zabezpieczyć
Jednostkę Samorządu Terytorialnego i jak spełnić wymagania prawne w tym zakresie.

Tutaj dowiesz się:

system zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych

Dowiesz się jak wdrożyć wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji i spełnić wymagania:
– Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC)
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Rozporządzenie KRI)
– Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)
Normy ISO/IEC 27001:2022 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeństwa — Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji — Wymagania (ISO/IEC 27001)

To nie wszystko…

Po zakupie w Plikach do pobrania będziesz mógł pobrać przykładową dokumentację systemu bezpieczeństwa.

Cała dokumentacja i jej dostosowanie jest omówione w szkoleniu i możesz ją dostosować ją do potrzeb swojej JST.

W skład dokumentacji wchodzi:

ceberbezpieczeństwo jednostki samorządądu terytorialnego

Zarządzenie o wdrożenia SZBI i DO
Polityka bezpieczeństwa informacji
Przewodnik Systemu Bezpieczeństwa
Przewodnik po przeglądzie zarządzania Systemu Bezpieczeństwa
DEKLARACJA STOSOWANIA ISO/IEC 27001:2022
Plany Ciągłości Działania
Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego
Metodyka szacowania ryzyka
Tabela Ryzyk
Procedura działań naprawczych
Serwis desk
Procedura działań naprawczych dla danych osobowych
Procedura działań naprawczych dla danych osobowych
Procedura bezpieczeństwa informacji i danych osobowych
Wzory klauzul informacyjnych i zgód na przetwarzanie danych osobowych
Katalog danych i danych osobowych – rejestr czynności
Katalog danych i danych osobowych – opis techniczny

Procedura bezpieczeństwa dla Administratora
Rejestr wejść do pomieszczeń teletechnicznych przez osoby nieupoważnione przy asyście osób upoważnionych
Rejestr osób posiadających przyznane uprawnienia dostępu do pomieszczeń teletechnicznych i obsługi informatycznej
Procedura bezpiecznego Użytkowania komputera i sieci
Procedura klasyfikacji informacji
Procedura zabezpieczenia budynków i pomieszczeń
Procedura ewakuacji i postępowania na wypadek zagrożenia
Plan ewakuacji aktywów
Procedura nadawania i odbierania uprawnień personelu
Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją systemu
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Procedura oceny projektów i dostaw
Karta oceny bezpieczeństwa dostawcy
Procedura audytów wewnętrznych
Harmonogram audytów
Zawiadomienie o audycie
Raport z audytu
Procedura identyfikacji zagrożeń środowiskowych i społecznych

Informacje techniczne:

Szkolenie w formie opisowej online (bez nagrań i udziału trenera) dostępne przez 365 dni od dnia zakupu.
Dokumentacja w formie 35 plików PDF spakowana w formacie ZIP

nie wiesz co dalej…

Kup szkolenie
Ceberbezpieczeństwo Jednostki Samorządu Terytorialnego w praktyce

lub dokumentację w fromie edytowalnej:

a w razie potrzeby możesz skorzystać z usług dodatkowych

lub

skorzystać z usług kompleksowych

Może spodoba się również…

Koszyk
Cyberbezpieczeństwo JSTCyberbezpieczeństwo Jednostki Samorządu Terytorialnego w praktyce
999,00  + VAT

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1228,77 .

Add to cart