SCC 2021 – Wymagania systemu w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska

162,00  + VAT

Bezpieczeństwo | Zdrowie | Środowisko

SCC 2021
LISTA KONTROLNA DO OCENY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP WYKONAWCÓW
(SCC-VAZ dokument 003)

Tutaj, dowiesz się jakie są wymagania Systemu SCC 2021
W zakresie Bezpieczeństwa | Zdrowia | Środowiska

Co to jest SCC i SGU?

SCC jest skrótem od angielskiego Safety Certificate for Contractors (Certyfikat Bezpieczeństwa dla Wykonawców), natomiast SGU jest skrótem od Bezpieczeństwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska ( z niemieckiego: Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz).

SCC CHECKLIST (SAFETY CERTIFICATE CONTRACTORS) – to lista kontrolna zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla wykonawców.

Wymagania SCC jest coraz powszechniej stosowane jako wymagania dla wykonawców prac o zwiększonym ryzyku wypadków, czyli w sektorze usług budowlanych, instalatorskich i montażowych. Personel musi posiadać przeszkolenie i egzamin oraz aktualny Paszport SCC. Standard najczęściej wymagany jest w krajach Unii Europejskiej takich, jak: Holandia, Niemcy, Beligia czy Anglia.

Checklista SCC-VAZ DOCUMENT 003

Lista kontrolna SCC-VAZ dokument 003 została stworzona jako checklista zapewniająca bezpieczeństwo zdrowotne pracowników wykonujących zlecenie i bezpieczeństwo ekologiczne. Jest używana jako standard do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem oraz certyfikacji SCC wykonawców usług o zwiększonym ryzyku wypadków. Zapewnia, że wszyscy pracownicy i wykonawcy przestrzegają standardów bezpieczeństwa podczas realizacji całego projektu.

Checklista SCC-VAZ DOCUMENT 003 składa się z 48 pytań (zagadnień) podzielony na 12 rozdziałów:

Polityka zarządzania, organizacja i zaangażowanie
Ocena ryzyka BHP
Szkolenie BHP, informacja i instruktaż
Świadomość BHP
Plan projektu BHP
Ochrona środowiska
Przygotowanie na sytuacje awaryjne
Kontrole BHP
Zakładowa opieka medyczna
Zakup i badania maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów roboczych
Zamówienia na usługi
Zgłaszanie, rejestracja i badanie wypadków, sytuacji potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych

Kupując nasz produkt otrzymasz tabelę z wykazem wymaganych poziomów w poszczególnych rozdziałałach SCC-VAZ document 003
(po zakupie w “plikach do pobrania” znajdziesz plik: SCC 2021 POZIOMY WYMAGAŃ SCC-WAZ-003.pdf)

UWAGA: Nasza lista zawiera wszystkie wymagania SCC-VAZ document 003 wersja z 2021. Nie zawiera komentarzy ani objaśnień.

Informacje techniczne:

Wymagania są zawarte w postaci strony internetowej bez możliwości pobrania treści.
Plik SCC 2021 POZIOMY WYMAGAŃ SCC-WAZ-003 można pobrać w postaci piku pdf.
Dostęp do zawartości wygasa po 365 dniach od zakupu.

Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu SCC? Szkolenia SCC? Wiedzy w zakresie SCC?
Zobacz nasze usługi!

Koszyk
Lista kontrolna SCC-VAZ document 003SCC 2021 – Wymagania systemu w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska
162,00  + VAT