Dokumentacja AQAP 2110:2016

1400,00  + VAT

Dokumentacja AQAP, czyli komplet dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością dla dostawców wojska w wersji edytowalnej.

Dokumentacja AQAP 2110:2016

Wdrażasz System Zarządzania Jakością zgodnie z AQAP?

Skorzystaj z naszej pomocy!

Komplet dokumentacji systemowej w formie edytowalnej. Pobierz i dostosuj do swojej organizacji

Zbiór procedur, instrukcji i rejestrów z zakresu ISO 9001 i AQAP 2110:2016

35 plików gotowych do wypełnienia


Spis dokumentów:

STRATEGIA
Deklaracja wdrożenia (.docx)
Mapa procesów ISO 9001 i AQAP 2110 (.xlsx)
Polityka Jakości (.docx)
Schemat organizacyjny (.xlsx)
Strategia (.xlsx)
PROCEDURA ZARZĄDZANIA KONTEKSTEM
I RYZYKIEM
Kontekst organizacji ISO 9001 i AQAP 2110(.docx)
Metodyka szacowania ryzyka (.docx)
Procedura zarządzania kontekstem i ryzykiem (.docx)
Tabela ryzyk ISO 9001 AQAP 2110(.xlsx)
PROCEDURA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
I ZAPISAMI
Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami (.xlsx)
Rejestr norm i aktów prawnych (.xlsx)
Wykaz zapisów i dokumentów (.xlsx)
PROCEDURA PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA
Przewodnik po przeglądzie zarządzania (.docx)
PROCEDURA
REKLAMACJI
I NADZORU NAD
WYROBEM
NIEZGODNYM
Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym (.xlsx)
Rejestr reklamacji i wyrobów niezgodnych (.xlsx)
PROCEDURA
NADZORU NAD
INFRASTRUKTURĄ
I AKP
Rejestr nadzoru nad infrastrukturą (.xlsx)
PROCEDURA
REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
NATO
Ocena ryzyka FMEA – arkusz obliczeniowy (.xlsx)
Ocena zdolności do realizacji zamówienia (.xlsx)
Plan Jakości zgodny z AQAP 2105 (.docx)
Plan zarządzania konfiguracją – formularz zmiany (.docx)
Plan zarządzania konfiguracją zgodny ze standardem ACMP 2100 i ISO 10007 (.docx)
Procedura realizacji zamówienia NATO (.xlsx)
Raport z realizacji zamówienia (.xlsx)
PROCEDURA
ZAKUPÓW
Ocena dostawców (.xlsx)
Procedura zakupów (.xlsx)
PROCEDURA
ZARZĄDZANIA
KADRAMI
Kwalifikacje personelu (.xlsx)
Plan szkoleń (.xlsx)
Rejestr szkolonych (.xlsx)
PROCEDURA
AUDYTÓW
WEWNĘTRZNYCH
Harmonogram audytów (.xlsx)
Procedura audytów wewnętrznych (.xls)
Raport z audytu (.xlsx)
Zawiadomienie o audycie (.xlsx)
PROCEDURA
DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH
Procedura działań korygujących (.xlsx)
Serwis desk (.xlsx)
PROCEDURA
BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA
Ankieta badania satysfakcji klienta (.xls)

Dane techniczne:
Pliki spakowane do formatu ZIP.

Koszyk
Dokumentacja AQAPDokumentacja AQAP 2110:2016
1400,00  + VAT