Dokumentacja ISO 9001:2015

1400,00  + VAT

Gotowa Dokumentacja ISO 9001:2015 w formie edytowalnej.

Dokumentacja ISO 9001:2015

w formie edytowalnej

Nasza dokumentacja na pewno Ci pomoże.

Ponad 35 plików, które możesz dowolnie edytować.

Przykładowe formularze, procedury i inne dokumenty

Tworzenie dokumentacji ISO 9001 nie może być łatwiejsze!

 

Dokumentacja ISO 9001 – Spis dokumentów:

 

STRATEGIA
Deklaracja wdrożenia (.doc)
Księga Jakości (.doc)
Mapa procesów (.xlsx)
Polityka Jakości (.doc)
Schemat organizacyjny (.xlsx)
Strategia (.xlsx)

 

PROCEDURA ZARZĄDZANIA KONTEKSTEM
I RYZYKIEM
Kontekst organizacji (.docx)
Metodyka szacowania ryzyka (.docx)
Procedura zarządzania kontekstem i ryzykiem (.docx)
Tabela ryzyk (.xlsx)

 

PROCEDURA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
I ZAPISAMI
Księga jakości – wzór (.docx)
Procedura – wzór (.xls)
Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami (.xls)
Rejestr norm i aktów prawnych (.xls)
Wykaz zapisów i dokumentów (.xls)

 

PROCEDURA
PRZEGLĄDU
ZARZĄDZANIA
Przewodnik po przeglądzie zarządzania (.docx)

 

PROCEDURA
NADZORU NAD
WYROBEM
NIEZGODNYM
Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym (.xls)
Rejestr wyrobów niezgodnych (.xls)

 

PROCEDURA
NADZORU NAD
INFRASTRUKTURĄ
I AKP
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej (.doc)
Rejestr nadzoru nad infrastrukturą (.xls)
Wewnętrzny protokół przekazania (.xls)

 

PROCEDURA REKLAMACJI
Rejestr reklamacji (.xls)

 

PROCEDURA
ZAKUPÓW
Ocena dostawców (.xls)
Procedura zakupów (.xls)

 

PROCEDURA
ZARZĄDZANIA
KADRAMI
Ankieta oceny szkolenia (.doc)
Plan szkoleń (.xls)
Rejestry kadrowe (.xls)

 

PROCEDURA
AUDYTÓW
WEWNĘTRZNYCH
Harmonogram audytów (.xlsx)
Procedura audytów wewnętrznych (.xls)
Raport z audytu (.xlsx)
Zawiadomienie o audycie (.xlsx)

 

PROCEDURA
DZIAŁAŃ
KORYGUJĄCYCH I
ZAPOBIEGAWCZYCH
Procedura działań korygujących i zapobiegawczych (.xls)
Raport niezgodności 8D – pionowa (.xls)
Raport niezgodności 8D – pozioma (.xls)
Raport niezgodności 8D (.doc)
Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych (.xls)
Serwis desk – wzór (.xlsx)

 

PROCEDURA
BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA
Ankieta badania satysfakcji klienta (.xls)

 

 

Dane techniczne: Pliki spakowane do formatu ZIP.

 

Zastanawiasz się będziesz w stanie uzupełnić wszystkie formularze i zapisy?

Mamy dodatkowe rozwiązania. Skorzystaj z dowolnyego z nich!

Koszyk
Dokumentacja ISO 9001Dokumentacja ISO 9001:2015
1400,00  + VAT