Dokumentacja ISO 45001 BHP

1400,00  + VAT

Gotowa dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z ISO 45001.

Dokumentacja ISO  45001

Przykładowe procedury, instrukcje, rejestry!

 47 plików,  które możesz dowolnie edytować.

 

Opracowana przez nas dokumentacja pomoże Ci stworzyć własny system.

Masz wdrożony system jednak i potrzebujesz inspiracji? Myślę, że też możemy pomóc 😉

 

Skorzystaj z rozwiązań opracowanych przez nasz Instytut
izobacz ja może wyglądać dokumentacja systemowa!

 

Może być prościej?

Może!

Pobierz -> wypełnij -> dokumentacja jest gotowa

47 plików z przykładowymi procedurami, rejestrami i instrukcjami. Wszystkie w formie edytowalnej.

Z nami będzie prościej!

Dokumentacja ISO 45001 – Spis dokumentów:

DOKUMENTY STRATEGICZNE ISO 45001

 • Cele i programy BHP (xlsx)
 • Polityka BHP (docx)
 • Rozpoczęcie funkcjonowania systemu (docx)
 • Rozpoczęcie wdrożenia systemu (docx)
 • Zakres obowiązków pełnomocnika i zastępcy pełnomocnika (docx)

MONITOROWANIE WYMAGAŃ PRAWNYCH

 • Rejestr norm i aktów prawnych (xlsx)
 • Przegląd zgodności z aktami prawnymi (pdf)
 • Procedura monitorowania wymagań prawnych (xlsx)

SZKOLENIA

 • Raport ze szkolenia (docx)
 • Procedura szkoleń i uświadamiania wymagań BHP (xlsx)

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

 • Procedura komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (xlsx)

GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA AWARIE

 • Wykaz potencjalnych sytuacji awaryjnych (docx)
 • Zasady postępowania podczas pożaru i wybuchu – przykład (docx)
 • Instrukcja postępowania w przypadku wycieku i zapalenia substancji chemicznej – przykład (docx)
 • Instrukcja postępowania w przypadku wycieku ścieków z kompresora – przykład (docx)
 • Procedura reagowania na awarie(xlsx)

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

 • Wykaz zapisów i dokumentów (xlsx)
 • Formularz procedury (xlsx)
 • Schemat numeracji dokumentacji (docx)
 • Formularz instrukcji (docx)
 • Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami (xlsx)

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

 • Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych (xlsx)
 • Procedura działań korygujących i zapobiegawczych (xlsx)

AUDYT WEWNĘTRZNY

 • Harmonogram audytów (xlsx)
 • Zawiadomienie o audycie (xlsx)
 • Raport z audytu (xlsx)
 • Procedura audytów wewnętrznych (xlsx)

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

 • Przegląd zarządzania (xlsx)
 • Notatka z przeglądu zarządzania (docx)

STEROWANIE OPERACYJNE

 • Wykaz odpadów pozostających w spółce  – przykład (xlsx)
 • Wykaz substancji chemicznych stosowanych w spółce – przykład (docx)
 • Instrukcja postępowania z odpadami – przykład (docx)

MONITOROWANIE I POMIARY

 • Pomiary i monitorowanie (docx)
 • Obliczanie wskaźnika wypadkowości (docx)
 • Analiza trendów (xlsx)
 • Instrukcja analizy trendów (xlsx)
 • Zasady przeprowadzania badań lekarskich (docx)

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I OCENA RYZYKA

 • Ocena ryzyka (xlsx)
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (docx)
 • Analiza ryzyka dla projektu (xlsx)
 • Analiza ryzyka u Klienta (docx)
 • Instrukcja przeprowadzenia oceny ryzyka (docx)
 • Procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka (xlsx)

BADANIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH

 • Rejestr wypadków (xlsx)
 • Protokół powypadkowy (docx)
 • Szkic miejsca wypadku (docx)
 • Procedura badania zdarzeń wypadkowych (xlsx)

 

Dane techniczne:
Dokumentacja systemowa – 47 plików  spakowanych do formatu ZIP

 

Zastanawiasz się czy dasz radę uzupełnić i wdrożyć dokumentację ISO 45001?

Mamy dodatkowe rozwiązania. Skorzystaj z dowolnych rozwiązań!

 

Może spodoba się również…

Koszyk
Dokumentacja ISO 45001Dokumentacja ISO 45001 BHP
1400,00  + VAT