Szkolenie ISO 45001:2018: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP

1500,00  + VAT

Szkolenie ISO 45001:2018 online z trenerem to 3 szkolenia w 1 cenie:
Wymagania normy ISO 45001 + Pełnomocnik ds. BHP + Audytor Wewnętrzny

Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu

 

Szkolenie ISO 45001:2018 online z trenerem:
Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP

Spotkajmy się online!

Dwudniowe szkolenie w zakresie normy ISO 45001:2018 w formie zdalnej

Uzyskaj kompetencje Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

 

Co oferujemy?

ISO 45001 to norma dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej wdrożenie może przynieść wiele korzyści i usystematyzować działania organizacji w zakresie BHP.
Żeby system przyniósł oczekiwane rezultaty ważna jest świadomość i zdyscyplinowanie personelu w kwestiach związanych ze BHP. I właśnie po to powołuje się przedstawiciela najwyższego kierownictwa (Pełnomocnika), aby tę świadomość szerzył i dbał o wszelkie kwestie związane z systemem.

U podstaw skutecznego zarządzania BHP leżą jednak kompetencje. Sama znajomość wymagań może okazać się niewystarczająca. Dlatego chcemy nie tylko zapoznać Cię z wytycznymi normy, ale podzielić się naszym doświadczeniem zdobywanym przez lata. Wdrożyliśmy ogrom systemów zarządzania w organizacjach z różnych gałęzi gospodarki. Widzieliśmy mnóstwo ciekawych rozwiązań i w miarę zdobywania doświadczenia wypracowaliśmy własne. Teraz tę wiedzę chcemy przekazać Tobie. Proponujemy spotkanie online w bardzo kameralnej atmosferze (maksymalnie 5 osób) tak, abyś miał pełen komfort prowadzenia dyskusji i szukania rozwiązań optymalnych dla Ciebie i Twojej organizacji.

Tematykę omówimy  dokładnie i od podstaw. Dlatego jesteśmy przekonani, że dwa dni spędzone z nami będą naprawdę owocne, bez względu na to, czy dopiero poznajesz System Zarządzania BHP, czy pracujesz w nim od lat.

Poza nieocenioną wiedzą otrzymasz również możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie certyfikatu
Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ISO 45001:2018.

 

 

Szkolenie ISO 45001 – Harmonogram

Dzień 1:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 – wykłady

 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji:
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
 • Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przywództwo i partycypacja pracowników
  • Polityka BHP i higieny pracy
  • Role, obowiązki i władze organizacyjne
  • Konsultacje i uczestnictwo pracowników
 • Planowanie
  • Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom
  • Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji
 • Wsparcie
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Informacje udokumentowane
  • Kontrola udokumentowanych informacji
 • Eksploatacja
  • Planowanie operacyjne i kontrola
  • Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
  • Ocena wyników
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
  • Incydent, niezgodność i działania naprawcze
  • Ciągłe doskonalenie
Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001

  • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
  • Zastosowanie normy ISO 19011 i innych dokumentów
  • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Przebieg audytu
  • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
  • Przebieg spotkania otwierającego
  • Audytowanie – jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
  • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
  • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności

Egzamin

CERTYFIKAT

 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO 45001

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania BHP ISO 45001 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na praktycznych przykładach danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 45001 i ich przełożeniu na system zarządzania BHP

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP i/lub Audytora Wewnętrznego BHP wg ISO 45001

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 45001 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. BHP, i/lub audytora wewnętrznego SZBHP

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

trener niemalże na wyłączność (w trakcie szkolenia)

Wybierz termin szkolenia

16-17 maja 2024 online, 24-25 czerwca 2024 online

Może spodoba się również…

Koszyk
Szkolenie ISO 45001, Audytor I pełnomocnik ds. BHPSzkolenie ISO 45001:2018: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP
1500,00  + VATWybierz termin