ISO 3834-2 – wymagania dla dostawców (0005/0014MM)

162,00  + VAT

Opracowanie zawiera zbiór wytycznych dla dostawców w zakresie zarządzania jakością w spawalnictwie.

Zastanawiasz się jakie wymagania powinien spełnić dostawca w zakresie zarządzania jakością w spawalnictwie?
Chcesz sprawdzić czy dostawca spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością?
Czasem posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w Spawalnictwie nie świadczy o działającym systemie!
Wtedy lepiej przeprowadzić AUDYT KLIENTA U DOSTAWCY.

Opracowaliśmy dla Ciebie dokument zawierający
wytyczne dla dostawców niemających wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w spawalnictwie zgodnie z ISO 3834-2.

Dzięki naszemu produktowi z wymaganiami ISO 3834 dla dostawców łatwiej będzie Ci wymusić na dostawcy spełnienia wymagań ISO 3834, które mają stosować jako dostawca organizacji posiadającej ISO 3834.

W ramach produktu otrzymasz dwa pliki:

 • Wymagania dla dostawców w zakresie ISO 3834 – plik do wypełnienia przez dostawcę
 • Wymagania dla dostawców w zakresie ISO 3834 – Lista kontrolna – plik będący listą kontrolną audytu, w którym podczas przeprowadzenia audytu nie umknie Ci żaden szczegół mający wpływy na jakość .

Oba pliki są podzielone tematycznie wg schematu:

 1. Cel
 2. Zakres
 3. Zasady ogólne
 4. Wymagania dla poddostawców
 • Wymagania dla dostawców w zakresie jakości ISO 9001
 • Przegląd wymagań i wymagań technicznych
 • Zapewnienie nadzoru nad dostawcami poddostawcy
 • Zapewnienie nadzoru nad personelem spawalniczym
 • Zapewnienie nadzoru nad personelem kontroli i badania
 • Zapewnienie nadzoru nad infrastrukturą
 • Zarządzanie planowaniem produkcji
 • Materiały i materiały dodatkowe do spawania
 • Obróbka cieplna po spawaniu
 • Kontrola i badania

 5. Zmiany wymagań dla poddostawców

Koszyk
Dokumentacja ISO 3834-2ISO 3834-2 – wymagania dla dostawców (0005/0014MM)
162,00  + VAT