-38%

Dokumentacja ISO/IEC 17025:2017

1000,00  + VAT

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1230,00 .

Zbiór dokumentów systemowych w formie edytowalnej. Pobierz i dostosuj do wymagań Twojego Laboratorium.

Okazuje się, że stworzenie i utrzymanie dokumentacji systemowej może przysparzać wiele problemów, szczególnie jeśli mamy do czynienia z Systemem Zarządzania Jakością w Laboratorium według

ISO/IEC 17025:2017

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, przygotowaliśmy dla Was zbiór wymaganych PROCEDUR, FORMULARZY I REJESTRÓW.

Zobacz jak może wyglądać system!

Oddajemy do Waszej dyspozycji ponad 60 plików!

Przygotowana przez nas dokumentacja wprowadza ogrom wypracowanych i sprawdzonych przez nas rozwiązań. Dzięki temu wkład pracy potrzebny na dostosowanie jej do wymagań Twojej organizacji będzie ograniczony do minimum.

Nasza dokumentacja to nie tylko zbiór formularzy i rejestrów, których będziesz używać do dokumentowania działań. To również gotowe Procedury, które wymagają jedynie uzupełnienia elementów indywidualnych dla każdego laboratorium.

Spis dokumentów:

Strategia:

 • Księga systemu (.docx)
 • Polityka Jakości (.docx)
 • Procedura – Działania korygujące i zapobiegawcze (.docx)
 • Procedura – Nadzór nad zapisami (.docx)
 • Procedura – Realizacja badania (.docx)
 • Struktura Laboratorium (.doc)
 • Wykaz Metod (.doc)

Skargi:

 • Procedura – Skargi (.docx)
 • Rejestr skarg i niezgodności (.xlsx)

Audyty Wewnętrzne:

 • Lista audytów wewnętrznych (.docx)
 • Ocena audytora (.docx)
 • Plan audytu (.docx)
 • Program audytu (.xlsx)
 • Raport z audytu (.docx)
 • Procedura – Audyt wewnętrzny (.docx)

Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami:

 • Karta niezgodności (.docx)
 • Rejestr niezgodności (.xlsm)
 • Procedura – Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami (.docx)

Nadzór nad dokumentami:

 • Wzór formularza, zapisu (.docx)
 • Wzór procedury, instrukcji (.docx)
 • Wzór rejestru, formularza, zapisu (.xlsx)
 • Procedura – Nadzór nad dokumentami
 • Rejestr dokumentów i zapisów nadzorowanych (.xlsx)
 • Rejestr norm i wymagań (.xlsx)
 • Rejestr przeglądu dokumentów (.xlsx)
 • Schemat numeracji dokumentów (.docx)

Niepewność:

 • Procedura – Szacowanie niepewności pomiaru (.docx)

Odstępstwa:

 • Procedura – Odstępstwa (.docx)
 • Rejestr odstępstw (.xlsx)

Szkolenia:

 • Ankieta oceny szkolenia (.doc)
 • Deklaracja o zachowaniu poufności (.docx)
 • Lista obecności na szkoleniu (.doc)
 • Uprawnienia i odpowiedzialności (.doc)
 • Zobowiązanie przestrzegania systemu (.doc)
 • Procedura – Personel (.docx)
 • Rejestr szkoleń pracowników (.xlsx)
 • Taryfikator kompetencji (.xlsx)

Potwierdzenie wyników:

 • Plan sterowania jakością (.docx)
 • Program uczestnictwa w PT, ILC (.docx)
 • Raport powtórnego badania (.docx)
 • Sprawozdanie porównań międzylaboratoryjnych (.docx)
 • Procedura – Potwierdzenie ważności wyników (.docx)

Przegląd zarządzania:

 • Protokół z przeglądu zarządzania (.docx)
 • Procedura – Przegląd zarządzania (.docx)

Ryzyka i Szanse:

 • Procedura – Analiza ryzyka i szans (.docx)
 • Analiza ryzyka (.xlsx)
 • Rejestr szans (.xlsx)
 • Metoda oceny ryzyka (.docx)

Walidacja i weryfikacja:

 • Protokół walidacji (.doc)
 • Protokół weryfikacji (.doc)
 • Procedura – Walidacja (.docx)

Warunki lokalowe i środowiskowe:

 • Procedura – warunki lokalowe i środowiskowe (.docx)

Współpraca z klientem:

 • Ankieta satysfakcji (.xls)
 • Procedura – Współpraca z Klientem (.docx)
 • Rejestr zleceń zewnętrznych (.xlsx)

Wyposażenie:

 • Procedura – Nadzór nad wyposażeniem (.docx)
 • Rejestr nadzoru nad wyposażeniem (.xls)

Zachowanie bezstronności:

 • Procedura – zachowanie bezstronności (.docx)
 • Rejestr konfliktów interesów (.xlsx)

Zakupy:

 • Procedura – Zakup usług i dostaw (.docx)
 • Rejestr dostawców (.xls)

Pamiętaj!
Pliki dokumentacji są zgodne ze standardem MS Office 2010 lub nowszym.

Pliki w formacie DOCX, DOC, XLSX, XLS  i XLSM spakowane do formatu ZIP.
Pliki dostępne do pobrania przez 365 dni od daty zamówienia.

Może spodoba się również…

Koszyk
Dokumentacja ISO/IEC 17025:2017
1000,00  + VAT

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1230,00 .