Szkolenie online standard ISO/IEC 17025:2017

1476,00  + VAT

Poznaj wymagania ISO/IEC 17025 w zakresie akredytacji laboratorium. Zobacz jak wygląda dokumentacja i uzyskaj kompetencje Audytora Wewnętrznego i Kierownika Laboratirium.

Potrzebujesz potwierdzenia kompetencji, ale nie czujesz się na siłach, żeby podejść do egzaminu bez przygotowania?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Szkolenie standard online ISO/IEC 17025:2017 składa się z trzech kluczowych elementów:

TEORIA
 EGZAMIN
PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA

TEORIA

Część teoretyczna to zbiór materiałów szkoleniowych zawierających:

 • Wymagania ISO 17025:2017 – materiały w formie prezentacji szkoleniowej z komentarzami. 72 slajdy
 • Przewodnik po audytach wewnętrznych – pełen opis znajduje się TUTAJ

NOWELIZACJI NORMY ISO 17025

Egzamin:

Uzyskaj minimum 55%, a otrzymasz certyfikat uprawniający Cię do pełnienia roli Kierownictwa Laboratorium i Audytora Wewnętrznego. Nie zdasz za pierwszym razem? Masz jeszcze jedną dodatkową próbę;)

Dokumentacja:

Zbiór formularzy, rejestrów, procedur i dokumentów księgowych w formacie pdf. Zobacz, zainspiruj się, wdróż proponowane przez nas rozwiązania swojej organizacji. Ponad 60 plików.

SPIS DOKUMENTÓW:

STRATEGIA:

 • Księga systemu (.pdf)
 • Polityka Laboratorium(.pdf)
 • Procedura – Działania korygujące i zapobiegawcze (.pdf)
 • Procedura – Nadzór nad zapisami (.pdf)
 • Procedura – Realizacja badania (.pdf)
 • Struktura Laboratorium (.pdf)
 • Wykaz Metod (.pdf)

SKARGI:

 • Procedura – Skargi (.pdf))
 • Rejestr skarg i niezgodności (.pdf)

AUDYTY WEWNĘTRZNE:

 • Lista audytów wewnętrznych (.pdf)
 • Ocena audytora (.pdf)
 • Plan audytu (.pdf)
 • Program audytu (.pdf)
 • Raport z audytu (.pdf)
 • Procedura – Audyt wewnętrzny (.pdf)

NADZOROWANIE PRACY NIEZGODNEJ Z WYMAGANIAMI:

 • Karta niezgodności (.pdf)
 • Rejestr niezgodności (.pdf)
 • Procedura – Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami (.pdf)

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI:

 • Wzór formularza, zapisu (.pdf)
 • Wzór procedury, instrukcji (.pdf)
 • Wzór rejestru, formularza, zapisu (.pdf)
 • Procedura – Nadzór nad dokumentami
 • Rejestr dokumentów i zapisów nadzorowanych (.pdf)
 • Rejestr norm i wymagań (.pdf)
 • Rejestr przeglądu dokumentów (.pdf)
 • Schemat numeracji dokumentów (.pdf)

NIEPEWNOŚĆ:

 • Procedura – Szacowanie niepewności pomiaru (.pdf)

ODSTĘPSTWA:

 • Procedura – Odstępstwa (.pdf)
 • Rejestr odstępstw (.pdf)

SZKOLENIA:

 • Ankieta oceny szkolenia (.pdf)
 • Deklaracja o zachowaniu poufności (.pdf)
 • Lista obecności na szkoleniu (.pdf)
 • Uprawnienia i odpowiedzialności (.pdf)
 • Zobowiązanie przestrzegania systemu (.pdf)
 • Procedura – Personel (.pdf)
 • Rejestr szkoleń pracowników (.pdf)
 • Taryfikator kompetencji (.pdf)
POTWIERDZENIE WYNIKÓW:
 • Plan potwierdzania ważności wyników (.pdf)
 • Program uczestnictwa w PT, ILC (.pdf)
 • Raport powtórnego badania (.pdf)
 • Sprawozdanie porównań międzylaboratoryjnych (.pdf)
 • Procedura – Potwierdzenie ważności wyników (.pdf)

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA:

 • Protokół z przeglądu zarządzania (.pdf)
 • Procedura – Przegląd zarządzania (.pdf)

RYZYKA I SZANSE:

 • Procedura – Analiza ryzyka i szans (.pdf)
 • Analiza ryzyka (.pdf)
 • Rejestr szans (.pdf)
 • Metoda oceny ryzyka (.pdf)

WALIDACJA I WERYFIKACJA:

 • Protokół walidacji (.pdf)
 • Protokół weryfikacji (.pdf)
 • Procedura – Walidacja (.pdf)

WARUNKI LOKALOWE I ŚRODOWISKOWE:

 • Procedura – warunki lokalowe i środowiskowe (.pdf)

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM:

 • Ankieta satysfakcji (.pdf)
 • Procedura – Współpraca z Klientem (.pdf)
 • Rejestr zleceń zewnętrznych (.pdf)

WYPOSAŻENIE:

 • Procedura – Nadzór nad wyposażeniem (.pdf)
 • Rejestr nadzoru nad wyposażeniem (.pdf)

ZACHOWANIE BEZSTRONNOŚCI:

 • Procedura – zachowanie bezstronności (.pdf)
 • Rejestr konfliktów interesów (.pdf)

ZAKUPY:

 • Procedura – Zakup usług i dostaw (.pdf)
 • Rejestr dostawców (.pdf)

Może spodoba się również…

Koszyk
Szkolenie online ISO/IEC 17025Szkolenie online standard ISO/IEC 17025:2017
1476,00  + VAT