Dokumentacja PN-EN ISO 22301:2020 – System Zarządzania Ciągłością Działania

1600,00  + VAT

Gotowa dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania zgonie z ISO 22301.

Dokumentacja PN-EN ISO 22301:2020 (ISO 22301:2019) – system zarządzania ciągłością działania

 

Przykładowe procedury, instrukcje, rejestry!

 45 plików,  które możesz dowolnie edytować.

Opracowana przez nas dokumentacja pomoże Ci stworzyć własny system.

Masz wdrożony system jednak i potrzebujesz inspiracji? Myślę, że też możemy pomóc 😉

Skorzystaj z rozwiązań opracowanych przez nasz Instytut

i

zobacz ja może wyglądać dokumentacja systemowa!

Może być prościej?

Może!

Pobierz -> wypełnij -> dokumentacja jest gotowa

45 plików z przykładowymi procedurami, rejestrami i instrukcjami. Wszystkie w formie edytowalnej.

Z nami będzie prościej!

Spis dokumentów:

STRATEGIA

 • Schemat organizacyjny (xlsx)
 • Cele systemu procesów monitorowanie (xlsx)
 • Zarządzenie o wdrożeniu SZCD (docx)
 • Polityka Ciągłości działania (docx)
 • Przewodnik po systemie ciągłości działania (docx)

ZARZĄDZANIE UDOKUMENTOWANYMI INFORMACJAMI

 • Procedura zarządzania udokumentowanymi informacjami (xlsx)
 • Instrukcja klasyfikacji informacji (docx)
 • Wzór procedury (xlsx)
 • Wzór procedury lub instrukcji (docx)
 • Wzór formularza – excel (xlsx)
 • Wzór formularza – word (docx)
 • Wykaz dokumentacji (xlsx)
 • Wykaz norm i aktów prawnych (xlsx)

PROCEURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 • Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego (docx)
 • Kontekst organizacji (docx)
 • Ocena wymagań w zakresie utrzymania ciągłości działania (docx)
 • Rejestr szans (xlsx)
 • BIA Instrukcja przeprowadzenia analizy (docx)
 • BIA Analiza (xlsx)
 • BIA Ocena krytyczności procesów (xlsx)
 • Metodyka szacowania ryzyka (docx)
 • Tabela ryzyk (xlsx)
 • Harmonogram testowania planów (xlsx)
 • Raport z ćwiczeń i testów (docx)
 • Plan ciągłości działania  (docx)

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Procedura zarządzania zasobami ludzkimi (docx)
 • Kompetencje wymagane i posiadane (xlsx)
 • Karta obiegowa przyjęcia (docx)
 • Karta obiegowa zwolnienia (docx)
 • Kwalifikacja personelu (xlsx)
 • Plan i ocena szkoleń, egzaminów (xlsx)
 • Notatka ze szkolenia wewnętrznego (docx)
 • Ankieta oceny szkolenia zewnętrznego (docx)

INFRASTRUKTURA

 • Procedura ewakuacji (docx)
 • Lista aktywów (xlsx)

AUDYTY WEWNĘTRZNE

 • Procedura audytów wewnętrznych (xlsx)
 • Harmonogram auditów (xlsx)
 • Lista kwalifikowanych audytorów (docx)
 • Zawiadomienie o audycie z planem audytu (docx)
 • Raport z audytu (xlsx)

DZIAŁANIA NAPRAWCZE I ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

 • Procedura działań naprawczych (xlsx)
 • Rejestr niezgodności i działań korygujących (xlsx)
 • Instrukcja zarządzania incydentami SZCD (docx)
 • Raport o incydencie  (docx)

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

 • Raport z przeglądu zarządzania (docx)

Dane techniczne:
Dokumentacja systemowa – 45 plików  spakowanych do formatu ZIP
Pliki do pobrania są dostępne 365 dni od daty zamówienia
Koszyk
ISO 22301 ciągłość działaniaDokumentacja PN-EN ISO 22301:2020 – System Zarządzania Ciągłością Działania
1600,00  + VAT