Dokumentacja ISO/IEC 27001:2022

1500,00  + VAT

Jak wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem? Jaki spełnić wymagania nowej normy ISO/IEC 27001:2022?
Nasza dokumentacja ISO/IEC 27001 rozwiąże ten problem – zawiera procedury, instrukcje i formularze spełniające wymagania ISO/IEC 27001:2022.

Norma ISO/IEC 27001 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Jej głównym celem jest określenie wymagań, procedur i zasad, które pomagają organizacjom w identyfikacji, zarządzaniu i minimalizacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji. Wdrażając tę normę, organizacje mogą budować i utrzymywać skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniający aspekty fizyczne, techniczne i proceduralne, aby chronić poufność, integralność i dostępność informacji, a także minimalizować ryzyko związanym z incydentami bezpieczeństwa.

Nowa norma ISO/IEC 27001 została opublikowana w 2022 roku.

Zdążyłeś się z nią zapoznać? Chcesz ją poznać?
Zajrzyj TUTAJ
lub zgłoś się na szkolenie online z trenerem!

Dokumentacja ISO/IEC 27001:2022

Nasza dokumentacja ISO/IEC 27001:2022 spełnia wymagania nowej normy.
Kupując ją otrzymasz szablon dokumentacji zawierający aż 40 plików w postaci procedur, insrukcji i formularzy!

Dokumentacja może być stosowana w dowolnej organizacji, zarówno w sektorze państwowym, jak prywatnym.

W skład dokumentacji ISO/IEC 27001:2022 wchodzi:

DOKUMENTY STRATEGICZNE

001 000 Zarządzenie o wdrożeniu SZBI REV01.docx

001 001 Struktura bezpieczeństwa REV01.docx

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

002 000 Polityka bezpieczeństwa informacji REV01.docx

PRZEWODNIKI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

003 000 Przewodnik Systemu Bezpieczeństwa REV01.docx

003 001 Przewodnik po przeglądzie zarządzania Systemu Bezpieczeństwa REV01.docx

DEKLARACJA STOSOWANIA

003 002 Deklaracja stosowania ISO IEC 27001 2022 REV01.xlsx

KONTEKST ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

004 000 Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego REV01.docx

004 001 Metodyka szacowania ryzyka REV01.docx

004 002 Tabela Ryzyk _ Risk Table REV02-przyklad.xlsx

004 002 Tabela Ryzyk REV01.xlsx

004 002 Tabela Ryzyk REV02.xlsx

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

005 000 Procedura działań naprawczych REV01.xlsx

005 001 Serwis desk REV01.xlsx

AUDYTY WEWNĘTRZNE

006 000 Procedura audytów wewnętrznych REV01.xlsx

006 001 Harmonogram audytów REV01.xlsx

006 002 Zawiadomienie o audycie REV01.xlsx

006 003 Raport z audytu REV01.xlsx

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

007 000 Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami REV01.xlsx

007 001 Wykaz zapisów i dokumentów REV01.xlsx

007 002 Rejestr norm i aktów prawnych REV01.xlsx

KLASYFIKACJA INFORMACJI

008 000 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Procedura klasyfikacji informacji REV01.docx

008 001 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Procedura klasyfikacji informacji – Kwalifikacja informacji REV01.xlsx

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

009 000 BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE Procedura identyfikacji zagrożen środowiskowych i społecznych REV01.docx

009 001 BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE Analiza zagrożeń środowiskowych i społecznych REV01.xlsx

010 000 BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE Procedura zabezpieczenia budynków i pomieszczeń REV01.docx

011 000 BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE Procedura ewakuacji i postępowania na wypadek zagrożenia REV01.docx

011 001 BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE Plan ewakuacji aktywów REV01.xlsx

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

012 000 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Procedura nadawania i odbierania uprawnień personelu REV01.docx

012 001 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Rejestr dostępu do pomieszczeń REV01.xlsx

012 002 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Rejestr dostępu do systemów REV01.xlsx

012 003 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Rejestr wyposażenia REV01.xlsx

013 000 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Procedura oceny dostawców i łańcuchów dostaw REV01.docx

013 001 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Karta oceny bezpieczeństwa dostawców i łańcuchów dostaw REV01.xlsx

BEZPIECZEŃSTWO IT

014 000 BEZPIECZEŃSTWO IT Przewodnik bezpieczeństwa IT REV01.docx

014 001 BEZPIECZEŃSTWO IT Przewodnik bezpiecznego użytkowania komputera i sieci REV01.docx

015 000 BEZPIECZEŃSTWO IT Procedura zarządzania projektami REV01.docx

BEZPIECZEŃSTWO KADROWE

016 000 BEZPIECZEŃSTWO KADROWE Procedura bezpiecznego zarządzania personelem REV01.docx

016 001 BEZPIECZEŃSTWO KADROWE Procedura bezpiecznego zarządzania personelem – Kwalifikacja personelu REV01.xlsx

016 002 BEZPIECZEŃSTWO KADROWE Procedura bezpiecznego zarządzania personelem – Uzyskanie kompetencji przez nowego pracownika REV01.docx

016 003 BEZPIECZEŃSTWO KADROWE Procedura bezpiecznego zarządzania personelem – Odpowiedzialności w umowie cywilno-prawnej REV01.docx

Zastanawiasz się czy poradzisz sobie z dokumentacją?
Nie martw się! W każdej chwili możesz skorzystać z konsultacji online

Kupując dokumentację ISO/IEC 27001 składasz oświadczenie, że będziesz używał dokumentacji zgodnie z naszą licencją (patrz zakładka LICENCJA).

Może spodoba się również…

Koszyk
Dokumentacja ISO IEC 27001 2022Dokumentacja ISO/IEC 27001:2022
1500,00  + VAT