Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych dla jednostek samorządu terytorialnego

1600,00  + VAT

System bezpieczeństwa (UKSC+KRI+RODO+ISO27001) – pliki edytowalne

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Przykładowe procedury i rejestry!

33 edytowalne pliki.

 

Opracowana przez nas dokumentacja pomoże Ci stworzyć własny system.

Masz wdrożony system jednak i potrzebujesz inspiracji? Myślę, że też możemy pomóc 😉

 

Skorzystaj z rozwiązań opracowanych przez nasz Instytut

i

zobacz ja może wyglądać dokumentacja systemowa!

 

Spis dokumentów:

 1. Zarządzenie o wdrożenia SZBI i DO (.docx)
 2. Polityka bezpieczeństwa informacji (.docx)
 3. Przewodnik Systemu Bezpieczeństwa (.docx)
 4. Przewodnik po przeglądzie zarządzania Systemu Bezpieczeństwa (.docx)
 5. DEKLARACJA STOSOWANIA ISO IEC 27001 (.xlsx)
 6. Plany Ciągłości Działania (.docx)
 7. Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego (.docx)
 8. Metodyka szacowania ryzyka (.docx)
 9. Tabela Ryzyk (.xlsx)
 10. Procedura działań naprawczych (.xlsx)
 11. Serwis desk (.xlsx)
 12. Procedura działań naprawczych dla danych osobowych (.xlsx)
 13. Procedura bezpieczeństwa informacji i danych osobowych (.docx)
 14. Wzory klauzul informacyjnych i zgód na przetwarzanie danych osobowych (.docx)
 15. Katalog danych i danych osobowych – rejestr czynności (.xlsx)
 16. Katalog danych i danych osobowych – opis techniczny (.xlsx)
 17. Procedura bezpieczeństwa dla Administratora (.docx)
 18. Rejestr wejść do pomieszczeń teletechnicznych przez osoby nieupoważnione przy asyście osób upoważnionych (.xlsx)
 19. Rejestr osób posiadających przyznane uprawnienia dostępu do pomieszczeń teletechnicznych i obsługi informatycznej (.xlsx)
 20. Procedura bezpiecznego Użytkowania komputera i sieci (.docx)
 21. Procedura klasyfikacji informacji (.docx)
 22. Procedura zabezpieczenia budynków i pomieszczeń (.docx)
 23. Procedura ewakuacji i postępowania na wypadek zagrożenia (.docx)
 24. Plan ewakuacji aktywów (.xlsx)
 25. Procedura nadawania i odbierania uprawnień personelu (.docx)
 26. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją systemu (.docx)
 27. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (.docx)
 28. Procedura oceny dostawców (.docx)
 29. Karta oceny bezpieczeństwa dostawcy (.xlsx)
 30. Procedura audytów wewnętrznych (.xlsx)
 31. Harmonogram audytów (.xlsx)
 32. Zawiadomienie o audycie (.xlsx)
 33. Raport z audytu (.xlsx)

Może spodoba się również…

Koszyk
Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych dla jednostek samorządu terytorialnego
1600,00  + VAT