ISO 45001 – wymagania dla dostawców – lista kontrolna

162,00  + VAT

Chcesz sprawdzić czy dostawca spełnia wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?
Czasem posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 nie świadczy o działającym systemie!
Wtedy lepiej przeprowadzić AUDYT KLIENTA U DOSTAWCY.

Opracowaliśmy dla Ciebie dokument zawierający
wytyczne dla dostawców niemających wdrożonego Systemu Zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001:2018.

W ramach produktu otrzymasz:

  • Wymagania dla dostawców w zakresie BHP ISO 45001 – Lista kontrolna – plik będący listą kontrolną audytu, w którym podczas przeprowadzenia audytu nie umknie Ci żaden szczegół mający wpływ na BHP.

Plik  zawiera:
1. Dane audytu
2. Cel
3. Zakres
4. Zasady ogólne
5. Wymagania dla poddostawców
5.1. Postępowanie z odpadami komunalnymi
5.2. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
5.3. Analiza ryzyka i środki ochrony indywidualnej personelu
5.4. Zapobieganie wypadkom przy pracy
5.5. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
5.6. Eksploatacja środków transportu
5.7. Eksploatacja maszyn i urządzeń
5.8. Przygotowania do awarii i katastrof

Może spodoba się również…

Koszyk
ISO 45001 – wymagania dla dostawców – lista kontrolna
162,00  + VAT