ISO 9001 – wymagania dla dostawców (0005/0014MM)

162,00  + VAT

Opracowanie zawiera zbiór wytycznych dla dostawców w zakresie zarządzania jakością.

Zastanawiasz się jakie wymagania powinien spełnić dostawca w zakresie zarządzania jakością?
Chcesz sprawdzić czy dostawca spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością?
Czasem posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania jakością wg ISO 9001 nie świadczy o działającym systemie!
Wtedy lepiej przeprowadzić AUDYT KLIENTA U DOSTAWCY.

Opracowaliśmy dla Ciebie dokument zawierający
wytyczne dla dostawców niemających wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015.

Dzięki naszemu produktowi z wymaganiami ISO 9001 dla dostawców łatwiej będzie Ci wymusić na dostawcy spełnienia wymagań ISO 9001, które mają stosować jako dostawca organizacji posiadającej ISO 9001.

W ramach produktu otrzymasz dwa pliki:

 • Wymagania dla dostawców w zakresie jakości ISO 9001 – plik do wypełnienia przez dostawcę
 • Wymagania dla dostawców w zakresie jakości ISO 9001 – Lista kontrolna – plik będący listą kontrolną audytu, w którym podczas przeprowadzenia audytu nie umknie Ci żaden szczegół mający wpływy na jakość.

Oba pliki są podzielone tematycznie wg schematu:

 1. Cel
 2. Zakres.
 3. Zasady ogólne.
 4. Wymagania dla poddostawców.
 • Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji
 • Zarządzanie kontekstem organizacji i ryzykiem.
 • Procesy, cele procesów oraz ich monitorowanie.
 • Zapewnienie zasobów ludzkich.
 • Zapewnienie zasobów infrastrukturalnych.
 • Zapewnienie spójności metrologicznej
 • Zapewnienie nadzoru nad udokumentowaną informacją.
 • Zapewnienie nadzoru na etapie ofertowania.
 • Zapewnienie nadzoru na etapie projektowania i rozwój
 • Zapewnienie nadzoru na etapie produkcji i dostarczanie usługi
 • Zapewnienie nadzoru na etapie zakupów towarów lub usług.
 • Zapewnienie nadzoru nad niezgodnością.
 •  Audit wewnętrzny.
 •  Zadowolenie klienta.

5. Zmiany wymagań dla poddostawców.

Koszyk
Dokumentacja ISO 9001ISO 9001 – wymagania dla dostawców (0005/0014MM)
162,00  + VAT