Lista kontolna ISO 3834

162,00  + VAT

Checklista ISO 3834 pozwoli Ci ocenić stopień spełnienia wymagań norm serii ISO 3834!

ISO 3834-2-3-4 LISTA KONTROLNA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Checlista pozwala na ocenienie stopnia spełnienia wymagań:
ISO 3834-1
ISO 3834-2
ISO 3834-3
ISO 3834-4

Chcesz sprawdzić w jakim stopniu Twój system zarządzania jakością spawania spełnia wymagania
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SPAWANIA wg ISO 3834?

Nic prostszego!

LISTA KONTROLNA ISO 3834-1:2021 zawiera 4 arkusze,
pozwalające sprawdzić jakie wymagania musimy spełnić oraz zbadać poziom ich spełnienia:

WYMAGANIA ISO 3834-2-3-4
W tym arkuszu jest zawarte porównanie wymagań pomiędzy pełnymi (ISO 3834-2), standardowymi (ISO 3834-3) i podstawowymi (ISO 3834-4) wymaganiami jakościowymi w spawalnictwie.

WYMAGANIA ISO 3834-2
W arkuszu są wyszczególnione wymagania dla pełnych wymagań jakościowych w spawalnictwie, potrzebnych do osiągnięcia poziomu EXC3 i EXC4.
Arkusz pozwala na dokonanie samooceny poziomu spełniania wymagań ISO 3834-2

WYMAGANIA ISO 3834-3
Arkusz zawiera wyszczególnione wymagania dla standardowych wymagań jakościowych w spawalnictwie, potrzebnych do osiągnięcia poziomu EXC2.
Arkusz pozwala na dokonanie samooceny poziomu spełniania wymagań ISO 3834-3

WYMAGANIA ISO 3834-4
Są tu wyszczególnione wymagania dla podstawowych wymagań jakościowych w spawalnictwie, potrzebnych do osiągnięcia poziomu EXC1.
Arkusz pozwala na dokonanie samooceny poziomu spełniania wymagań ISO 3834-4

WYMAGANIA ISO 3834-2 | OCENA
Arkusz zawiera listę kontrolną do oceny stopnia spełniania wymagań ISO 3834-2 da pełnych wymagań jakościowych w spawalnictwie na poziomie EXC3 i EXC4.
Arkusz pozwala na przeprowadzanie audytu wewnętrznego systemu ISO 3834-2

lista kontrolna ISO

INFORMACJE TECHNICZNE:

Produkt zawiera plik w formacie xlsx do użycia w Microsoft Excel 2013 lub nowszym.
Plik zawiera wymagania wynikacjące z serii norm ISO 3834 (bez przykładowych danych) i jest udostępniony na 365 dni od daty zakupu.
Po zakupie plik ISO 3834-2-3-4 Lista Kontrolna SZJ.xlsx znajdziesz w plikach do pobrania

Koszyk
Lista kontolna ISO 3834
162,00  + VAT