Szkolenie ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1: Kierownik Jednostki i Auditor Wewnętrzny

3000,00  + VAT

System Zarządzania w Jednostkach Certyfikujących i Inspekcyjnych wg: ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego
 
Obecnie nie mamy zaplanowanego terminu szkolenia
 
Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu

 

Szkolenie ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1 online z trenerem:
Certyfikacja wyrobów, systemów. Inspekcje. Kierownik Jednostki Certyfikującej / Inspekcyjnej i Auditor Wewnętrzny

Spotkajmy się online!
Trzydniowe szkolenie w zakresie norm ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1 w formie zdalnej
Uzyskaj kompetencje Kierownika i Audytora Wewnętrznego Jednostki wg ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1

 

Co oferujemy?

Głównym celem norm ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1 jest zapewnienie wiarygodności, kompetencji i niezależności jednostek inspekcyjnych i certyfikujących wyroby oraz systemy, które wykonują działania inspekcyjne i/lub certyfikujące na zlecenie klientów lub na potrzeby wewnętrzne organizacji. Dotyczy to wszelkich obszarów, w których wymagane są:
– inspekcje, takich jak ocena zgodności, bezpieczeństwo, jakość, ochrona środowiska, itp.
– certyfikacja systemu pod kątem zarządzania jakoścą, bezpieczeństwem, środowiskiem
– certyfikacja wyrobów, pod kątem ich bezpieczeństwa oraz jakości wykonania.
Jednym z kluczowych wymagań norm ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1 są kompetencje personelu. Personel zaangażowany w działania inspekcyjne lub certyfikujące musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać swoje zadania zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedzialność i obowiązki dla różnych funkcji w jednostce inspekcyjnej i certyfikującej w kontekście Systemu Zarządzania wg ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1:

Kierownik jednostki inspekcyjnej/certyfikującej:

Odpowiada za ogólne zarządzanie i funkcjonowanie jednostki.
Zapewnia, że działania inspekcyjne i certyfikujące są wykonywane zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1.
Wspiera kierownika jakości i kierownictwo techniczne w realizacji celów jakościowych.

Kierownik jakości:

Odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1.
Nadzoruje procesy audytowe i zapewnia przestrzeganie standardów jakości.
Koordynuje działania mające na celu spełnienie wymagań klientów i zgodność z przepisami.

Kierownictwo techniczne:

Odpowiada za zapewnienie, że personel wykonujący działania inspekcyjne lub certyfikujące posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie.
Nadzoruje działania inspekcyjne, certyfikacyjne i zapewnia zgodność z protokołami i procedurami inspekcji.

Audytor wewnętrzny:

Odpowiada za przeprowadzenie wewnętrznych audytów jakości w jednostce inspekcyjnej i certyfikującej.
Ocenia zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1 oraz identyfikuje obszary do poprawy.
Wspomaga kierownictwo w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

U podstaw skutecznego zarządzania Jednostką Inspekcyjną i Certyfikującą leżą jednak kompetencje. Sama znajomość wymagań może okazać się niewystarczająca. Dlatego chcemy nie tylko zapoznać Cię z wytycznymi normy, ale podzielić się naszym doświadczeniem zdobywanym przez lata. Wdrożyliśmy ogrom systemów zarządzania w organizacjach z różnych gałęzi gospodarki. Widzieliśmy mnóstwo ciekawych rozwiązań i w miarę zdobywania doświadczenia wypracowaliśmy własne. Teraz tę wiedzę chcemy przekazać Tobie. Proponujemy spotkanie online w bardzo kameralnej atmosferze (maksymalnie 5 osób) tak, abyś miał pełen komfort prowadzenia dyskusji i szukania rozwiązań optymalnych dla Ciebie i Twojej organizacji.

Tematykę omówimy  dokładnie i od podstaw. Dlatego jesteśmy przekonani, że czas spędzony na szkoleniu będzie naprawdę owocny, bez względu na to, czy dopiero poznajesz System Zarządzania Jednostką Inspekcyjną i Certyfikującą, czy pracujesz  w nim od lat.

Poza nieocenioną wiedzą otrzymasz również możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie certyfikatu
Kierownika i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1.

 
 

Harmonogram szkolenia

 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji jednostek certyfikujących/inspekcyjnych w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji jednostki certyfikującej i inspekcyjnej
 • Terminy i definicje
 • Wymagania ogólne: zagadnienia prawne, odpowiedzialność za decyzje w sprawie certyfikacji, zarządzanie bezstronnością, finanse i zobowiązania
 • Wymagania dotyczące struktury, Kierownictwo i struktura organizacyjna, struktura jednostki
 • Wymagania dotyczące zasobów, ogólne wym
 • agania dotyczące personelu, personel zaangażowany w działalność certyfikacyjną i inspekcyjną, podzlecanie, inne zasoby

 • Wymagania dotyczące zapisów i informacji
 • Programy certyfikacji/inspekcji
 • Wymagania dotyczące procesu certyfikacji/inspekcji, proces wnioskowania, proces oceny, decyzja w sprawie certyfikacji/inspekcji, zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji/inspekcji, proces ponownej certyfikacji, wykorzystywanie certyfikatów, logo i znaków, odwołania od decyzji w sprawie certyfikacji, skargi
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania, postanowienia ogólne, ogólne wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • Zarządzanie programem audytów w jednostkach certyfikujących i inspekcyjnych
 • Dobór kadry audytorskiej dla jednostki
 • Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w jednostce certyfikującej/inspekcyjnej
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu
 • Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w jednostce
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

CERTYFIKAT

 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Kierownika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jednostki wg ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ DLA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH I CERTYFIKUJĄCYCH

INTERAKTYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

Forma dyskusji i kameralna grupa sprzyjają aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Dzięki temu szkolenie staje się bardziej interesujące i przyswajanie wiedzy jest skuteczniejsze.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Mała grupa uczestników umożliwia lepszą wymianę doświadczeń i praktyk między uczestnikami. To może przyczynić się do lepszego zrozumienia zagadnień i pozwala spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje Kierownika Jednostki i Audytora Wewnętrznego spełnia wymagania normy i wymagania PCA.

DOŚWIADCZENIE TRENERA

Przewodzenie szkolenia przez doświadczonego trenera oznacza, że uczestnicy uczą się od eksperta w danej dziedzinie, co przekłada się na jakość przekazywanej wiedzy.

PRAKTYCZNA WIEDZA

Trener bazujący na praktycznej wiedzy przekazuje uczestnikom realne przykłady i sytuacje, które mogą wystąpić w codziennej pracy jednostki. To umożliwia zrozumienie, jak teorię można zastosować w praktyce.

SKUPIENIE NA KOMPETENCJACH KIEROWNIKA I AUDYTORA JEDNOSTKI

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji zarówno kierownika, który odpowiedzialny jest za zarządzanie jednostką, jak i audytora, który przeprowadza wewnętrzne lub zewnętrzne audyty. To pozwala uczestnikom doskonalić umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania i oceny działań inspekcyjnych certyfikujących.

 
 

Termin szkolenia

10-12 czerwca 2024 online, 28-23 sierpnia 2024 online

Może spodoba się również…

Koszyk
ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1Szkolenie ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1: Kierownik Jednostki i Auditor Wewnętrzny
3000,00  + VATWybierz termin