Szkolenie ISO/IEC 17020: Kierownik Jednostki Inspekcyjnej i Auditor Wewnętrzny

2200,00  + VAT

Szkolenie ISO/IEC 17020 online z trenerem to 3 szkolenia w 1 cenie:
Wymagania normy ISO/IEC 17020 + Kierownik Jednostki Inspekcyjnej + Audytor Wewnętrzny

Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu

 

 

Szkolenie ISO/IEC 17020 online z trenerem:
System Zarządzania w Jednostce Inspekcyjnej wg: ISO/IEC 17020.
Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jednostki inspekcyjnej, kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego

Spotkajmy się online!

Dwudniowe szkolenie w zakresie normy ISO/IEC 17020 w formie zdalnej

Uzyskaj kompetencje Kierownika i Audytora Wewnętrznego Jednostki Inspekcyjnej wg ISO/IEC 17020.

 

Co oferujemy?

Głównym celem ISO/IEC 17020 jest zapewnienie wiarygodności, kompetencji i niezależności jednostek inspekcyjnych, które wykonują działania inspekcyjne na zlecenie klientów lub na potrzeby wewnętrzne organizacji. Dotyczy to wszelkich obszarów, w których wymagane są inspekcje, takich jak ocena zgodności, bezpieczeństwo, jakość, ochrona środowiska, itp.
Jednym z kluczowych wymagań normy ISO/IEC 17020 są kompetencje personelu. Personel zaangażowany w działania inspekcyjne musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać swoje zadania zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedzialność i obowiązki dla różnych funkcji w jednostce inspekcyjnej w kontekście Systemu Zarządzania wg ISO/IEC 17020:

Kierownik jednostki inspekcyjnej:

Odpowiada za ogólne zarządzanie i funkcjonowanie jednostki inspekcyjnej.
Zapewnia, że działania inspekcyjne są wykonywane zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17020.
Wspiera kierownika jakości i kierownictwo techniczne w realizacji celów jakościowych.

Kierownik jakości:

Odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO/IEC 17020.
Nadzoruje procesy audytowe i zapewnia przestrzeganie standardów jakości.
Koordynuje działania mające na celu spełnienie wymagań klientów i zgodność z przepisami.

Kierownictwo techniczne:

Odpowiada za zapewnienie, że personel wykonujący działania inspekcyjne posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie.
Nadzoruje działania inspekcyjne i zapewnia zgodność z protokołami i procedurami inspekcji.

Audytor wewnętrzny:

Odpowiada za przeprowadzenie wewnętrznych audytów jakości w jednostce inspekcyjnej.
Ocenia zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17020 oraz identyfikuje obszary do poprawy.
Wspomaga kierownictwo w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

U podstaw skutecznego zarządzania Jednostką Inspekcyjną leżą jednak kompetencje. Sama znajomość wymagań może okazać się niewystarczająca. Dlatego chcemy nie tylko zapoznać Cię z wytycznymi normy, ale podzielić się naszym doświadczeniem zdobywanym przez lata. Wdrożyliśmy ogrom systemów zarządzania w organizacjach z różnych gałęzi gospodarki. Widzieliśmy mnóstwo ciekawych rozwiązań i w miarę zdobywania doświadczenia wypracowaliśmy własne. Teraz tę wiedzę chcemy przekazać Tobie. Proponujemy spotkanie online w bardzo kameralnej atmosferze (maksymalnie 5 osób) tak, abyś miał pełen komfort prowadzenia dyskusji i szukania rozwiązań optymalnych dla Ciebie i Twojej organizacji.

Tematykę omówimy  dokładnie i od podstaw. Dlatego jesteśmy przekonani, że czas spędzony na szkoleniu będzie naprawdę owocny, bez względu na to, czy dopiero poznajesz System Zarządzania Jednostką Inspekcyjną, czy pracujesz  w nim od lat.

Poza nieocenioną wiedzą otrzymasz również możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie certyfikatu
Kierownika i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 17020.

 
 

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17020 w zakresie wymagań systemowych i technicznych
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji jednostek inspekcyjnych w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji jednostki inspekcyjnej
 • Polityki jednostki inspekcyjnej. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
 • Wymagania dotyczące bezstronności i niezależności jednostki inspekcyjnej (rozdział 4 normy, załącznik A normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące struktury jednostki inspekcyjnej (rozdział 5 normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące zasobów jednostki inspekcyjnej (rozdział 6 normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące procesu inspekcji (rozdział 7 normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania jednostki inspekcyjnej (rozdział 8 normy ISO/IEC 17020)

Dzień 2:

 • Zarządzanie programem audytów w jednostkach inspekcyjnych działających w oparciu o normę ISO/IEC 17020
 • Dobór kadry audytorskiej dla jednostki inspekcyjnej
 • Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w jednostce inspekcyjnej działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17020
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu
 • Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w jednostce inspekcyjnej
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

CERTYFIKAT

 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Kierownika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jednostki Inspekcyjnej wg ISO/IEC 17020 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO/IEC 17020

INTERAKTYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

Forma dyskusji i kameralna grupa sprzyjają aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Dzięki temu szkolenie staje się bardziej interesujące i przyswajanie wiedzy jest skuteczniejsze.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Mała grupa uczestników umożliwia lepszą wymianę doświadczeń i praktyk między uczestnikami. To może przyczynić się do lepszego zrozumienia zagadnień i pozwala spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje Kierownika Jednostki Inspekcyjnej i Audytora Wewnętrznego spełnia wymagania normy i wymagania PCA.

DOŚWIADCZENIE TRENERA

Przewodzenie szkolenia przez doświadczonego trenera oznacza, że uczestnicy uczą się od eksperta w danej dziedzinie, co przekłada się na jakość przekazywanej wiedzy.

PRAKTYCZNA WIEDZA

Trener bazujący na praktycznej wiedzy przekazuje uczestnikom realne przykłady i sytuacje, które mogą wystąpić w codziennej pracy jednostki inspekcyjnej. To umożliwia zrozumienie, jak teorię można zastosować w praktyce.

SKUPIENIE NA KOMPETENCJACH KIEROWNIKA I AUDYTORA JEDNOSTKI

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji zarówno kierownika, który odpowiedzialny jest za zarządzanie jednostką inspekcyjną, jak i audytora, który przeprowadza wewnętrzne lub zewnętrzne audyty. To pozwala uczestnikom doskonalić umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania i oceny działań inspekcyjnych.

 
 

Termin szkolenia

23-24 maja 2023 online, 22-23 lipca 2023 online

Może spodoba się również…

Koszyk
Szkolenie: System Zarządzania w Jednostce Inspekcyjnej wg: ISO/IEC 17020. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jednostki inspekcyjnej, kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora WewnętrznegoSzkolenie ISO/IEC 17020: Kierownik Jednostki Inspekcyjnej i Auditor Wewnętrzny
2200,00  + VATWybierz termin