Dokumentacja WSK z ISO 9001:2015

730,00  + VAT

Dokumentacja WSK + ISO 9001 w formie edytowalnej

Pobierz dokumentację WSK i ISO 9001:2015.

W skład naszej dokumentacji wchodzi zbiór dokumentów strategicznych, osiem  głównych procedur (z przykładowym tokiem postępowania) i dokumenty uzupełniające w postaci formularzy, rejestrów i instrukcji.

Łącznie ponad 40 plików.

Dlaczego warto?

Nasza dokumentacja znacznie ułatwia tworzenie i zarządzanie dokumentacją systemową. Procedury przedstawiają przykładowy tok postępowania. Możesz je  wykorzystać w proponowanej przez nas formie lub wprowadzać dowolne modyfikacje (pamiętając o konieczności spełnienia wymagań WSK i ISO 9001). Poza procedurami udostępnimy Ci jeszcze instrukcje i zbiór formularzy służących do dokumentowania działań systemowych.

Nie trać czasu na tworzenie dokumentacji od zera! Skorzystaj z gotowych opracowań 🙂

Spis dokumentów:

STRATEGIA:

 • Deklaracja wdrożenia WSK (.docx)
 • Księga WSK (.docx)
 • Mapa Procesów WSK (.xlsx)
 • Polityka jakości (.docx)
 • Schemat organizacyjny (.xlsx)
 • Strategia (.xlsx)

PROCEDURA ZARZĄDZANIA KONTEKSTEM I RYZYKIEM

 • Kontekst organizacji (.docx)
 • Metodyka szacowania ryzyka (.docx)
 • Procedura zarządzania kontekstem i ryzykiem (.docx)
 • Tabela ryzyk – pusta (.xlsx)

PROCEDURA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

 • Excell – wzór (.xlsx)
 • Procedura – algorytm – wzór (.xlsx)
 • Procedura opisowa – wzór (.docx)
 • Procedura zarządzania dokumentacją i zapisami (.xlsx)
 • Rejestr norm i aktów prawnych (.xlsx)
 • Word – wzór (.docx)
 • Wykaz zapisów i dokumentów (.xlsx)

PROCEDURA PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA

 • Przewodnik po przeglądzie zarządzania (.docx)

PROCEDURA NADZORU NAD WYROBEM NIEZGODNYM

 • Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym (.xlsx)
 • Rejestr wyrobów niezgodnych (.xlsx)

PROCEDURA NADZORU NAD INFRASTRUKTURĄ I AKP

 • Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej  (.docx)
 • Rejestr nadzoru nad infrastrukturą (.xlsx)
 • Wewnętrzny protokół przekazania (.xlsx)

PROCEDURA REALIZACJI TRANSAKCJI I REKLAMACJI

 • Adresy internetowe list odmów (.docx)
 • Ewidencja obrotu towarami o znaczeniu strategicznym (.xlsx)
 • Instrukcja powiadamiania organów kontroli obrotu (.docx)
 • Instrukcja sprawdzania towarów (.xlsx)
 • Karta kontroli transakcji (.docx)
 • Karta oceny kontrahenta (.docx)
 • Lista czystych klientów (.xlsx)
 • Lista sygnałów ostrzegawczych (.docx)
 • Procedura realizacji transakcji (.xlsx)
 • Rejestr reklamacji (.xlsx)

PROCEDURA ZAKUPÓW

 • Ocena dostawców (.xlsx)
 • Procedura zakupów (.xlsx)

PROCEDURA ZARZĄDZANIA KADRAMI

 • Ankieta oceny szkolenia (.docx)
 • Plan szkoleń (.xlsx)
 • Procedura zarządzania kadrami (.xlsx)
 • Rejestry kadrowe (.xlsx)

PROCEDURA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH

 • Harmonogram audytów (.xlsx)
 • Procedura audytów wewnętrznych (.xlsx)
 • Raport z audytu (.xlsx)
 • Zawiadomienie o audycie  (.xlsx)

PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

 • Procedura działań zapobiegawczych (.xlsx)
 • Rejestr działań korygujących (.xlsx)

PROCEDURA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

 • Ankieta badania satysfakcji Klienta (.xlsx)

Wszystkie dokumenty spakowane do formatu ZIP

Może spodoba się również…

Koszyk
Dokumentacja WSK z ISO 9001:2015
730,00  + VAT