Szkolenie ISO/IEC 17025: Audyt wewnętrzny w laboratorium – szkolenie doskonalące

2600,00  + VAT

Tylko praktyczne metody audytowania w laboratorium.
Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu

Audyt wewnętrzny w laboratorium – szkolenie doskonalące ISO/IEC 17025 online z trenerem:

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy audytorów z zakresu prowadzenia audytów w Laboratorium.

 

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO/IEC 17025.
 • Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania.
 • W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium.

Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów bazujących na przykładowej dokumentacji, ćwiczeniach praktycznych oraz scenkach rodzajowych. W czasie szkolenia uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie:

 • przygotowania do audytu (przegląd dokumentów, opracowanie Planu audytu),
 • opracowania raportu z audytu,
 • formułowania pytań audytowych i ich dokumentowania w listach kontrolnych,
 • zasad wyboru próbki audytowej,
 • zbierania dowodów audytowych,
 • określania i klasyfikacji niezgodności.

Kluczowym elementem warsztatów jest przeprowadzenie symulacji audytu, podczas której uczestnicy podejmują decyzję o klasyfikacji zebranych dowodów, na podstawie których określają wynik audytu.
 

Ze względu na specyfikę szkolenia termin zostanie uruchomiony przy co najmniej dwóch uczestnikach.

 

Audyt wewnętrzny w laboratorium – Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Zasady audytowania wg ISO 19011 i wykorzystanie ich w audytach na podstawie normy ISO/IEC 17025
 • Omówienie dobrych praktyk laboratoryjnych
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium – Sylwetka audytora (postawa osobista, zasady etyczne)
 • Odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audycie wewnętrznym (audytora wiodącego, technicznego, ekspertów)
 • Techniki komunikowania się
 • Programowanie i planowanie audytów wg normy ISO/IEC 17025
 • Audyty pionowe w obszarze technicznym normy ISO/IEC 17025

Dzień 2:

 • Opracowanie planu audytu, listy pytań kontrolnych na podstawie ISO/IEC 17025 (część ogólna, techniczna normy)
 • Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego
 • Audyt i obserwacja badania a pobierania próbek
 • Opracowanie raportu z audytu w oparciu o punkty normy ISO/IEC 17025
 • Podstawy logiki – stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków
 • Działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących, skuteczność tych działań i ich dokumentowanie

CERTYFIKAT

 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ DOKONALĄCYCH DLA AUDYTORÓW ISO/IEC 17025

DOSKONALENIE WIEDZY

Szkolenie pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu audytów wewnętrznych ISO/IEC 17025, co umożliwi bardziej skuteczne i precyzyjne prowadzenie audytów.

UDOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

Poprzez warsztaty i symulacje audytów uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie, które pozwoli na pewniejsze i efektywniejsze działanie w realnych sytuacjach audytowych.

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA AUDYTÓW

Szkolenie zapewnia kompleksowe przygotowanie do audytowania, począwszy od planowania, poprzez przeprowadzenie, aż po opracowanie raportu z audytu.

SKUPIENIE NA NORMIE ISO/IEC 17025

Szkolenie skierowane jest specjalnie do osób, które już posiadają znajomość tej normy, co pozwoli na bardziej zaawansowane zagadnienia i głębsze zrozumienie wymagań.

INTERAKTYWNA FORMA NAUKI

Dzięki warsztatom, ćwiczeniom praktycznym i symulacjom, uczestnicy aktywnie uczestniczą w procesie nauki, co pozwala na efektywne przyswojenie wiedzy.

WSPARCIE DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalistów z bogatym doświadczeniem w audytowaniu, co gwarantuje wysoki poziom nauczania i możliwość uzyskania cennych wskazówek od praktyków w tej dziedzinie.

 

Wybierz termin szkolenia

8-9 lipca 2024 online

Może spodoba się również…

Koszyk
Szkolenie doskonalące ISO/IEC 17025 online z trenerem: Audyt wewnętrzny w laboratoriumSzkolenie ISO/IEC 17025: Audyt wewnętrzny w laboratorium – szkolenie doskonalące
2600,00  + VATWybierz termin