Szkolenie ISO/IEC 17065: Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby i Auditor Wewnętrzny

2200,00  + VAT

Szkolenie ISO/IEC 17065 online z trenerem to 3 szkolenia w 1 cenie:
System Zarządzania w Jednostce wg: ISO/IEC 17065.
Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jakości,
kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego.

Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu
 

Szkolenie ISO/IEC 17065 online z trenerem:
System Zarządzania w Jednostce wg: ISO/IEC 17065. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego.

Potrzebujesz wiedzy w zakresie certyfikacji produktów?
Przymierzasz się do uzyskania akredytacji na certyfikację wyrobów zgodnie z ISO/IEC 17025?
Potrzebujesz kompetencji Kierownika lub Audytora Wewnętrznego Jednostki Certyfikującej ?
Szkolenie ISO/IEC 17065 zostało zaprojektowane właśnie dla CIEBIE!
Spotkajmy się online!
Dwudniowe szkolenie w zakresie normy ISO/IEC 17065 w formie zdalnej

Uzyskaj kompetencje Kierownika i Audytora Wewnętrznego Jednostki Certyfikującej Wyroby wg ISO/IEC 17065.

 
Odpowiedzialność i obowiązki dla różnych funkcji w jednostce certyfikującej w kontekście Systemu Zarządzania wg ISO/IEC 17065:

Kierownik jednostki certyfikującej:

 • Odpowiada za ogólne zarządzanie i funkcjonowanie jednostki certyfikującej.
 • Zapewnia, że działania certyfikacyjne są wykonywane zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17065.
 • Wspiera kierownika jakości i kierownictwo techniczne w realizacji celów jakościowych.

Kierownik jakości:

 • Odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO/IEC 17065.
 • Nadzoruje procesy audytowe i zapewnia przestrzeganie standardów jakości.
 • Koordynuje działania mające na celu spełnienie wymagań klientów i zgodność z przepisami.

Kierownictwo techniczne:

 • Odpowiada za zapewnienie, że personel wykonujący działania certyfiacyjne posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie.
 • Nadzoruje działania certyfikacyjne i zapewnia zgodność z protokołami i procedurami przeprowadzenia certyfikacji.

Audytor wewnętrzny:

 • Odpowiada za przeprowadzenie wewnętrznych audytów jakości w jednostce certyfikującej.
 • Ocenia zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17065 oraz identyfikuje obszary do poprawy.
 • Wspomaga kierownictwo w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

 

Co oferujemy?

Szczegółowe omówienie zasad akredytacji jednostki certyfikującej w zakresie wymagań norm ISO/IEC 17065 oraz Polskiego Centrum Akredytacji pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji jednostek certyfikujących. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanej jednostce.

Nasze szkolenie ISO/IEC 17065 to połączenie 3 szkoleń w 1 cenie!

WYMAGANIA
ISO/IEC 17065
KIEROWNIK
JEDNOSTKI
CERTYFIKUJĄCEJ
AUDYTOR
WEWNĘTRZNY
ISO/IEC 17065

 

Poza nieocenioną wiedzą otrzymasz również możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie certyfikatu
Kierownika i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 17065.

 
 

Szkolenie ISO/IEC 17065 – Harmonogram

Dzień 1:
Wymagania normy ISO/IEC 17065, Kierownictwo Jednostki Certyfikującej

 • System wzajemnego uznawania (IAF, ILAC, EA, CEN, CENELEC, jednostki akredytujące, jednostki certyfikujące, jednostki normalizujące), porozumienia międzynarodowe w zakresie systemu wzajemnego uznawania
 • Podstawy prawne dla systemu wzajemnego uznawania w prawodawstwie polskim
 • Podstawy prawne dla jednostek notyfikowanych (certyfikujących wyroby)
 • Wymagania, które należy spełnić w celu dopuszczenia do akredytacji jednostki certyfikującej i notyfikacji jednostki notyfikowanej (certyfikacja wyrobów na zgodność z normami zharmonizowanymi)
 • Omówienie wymagań pod kątem jednostek certyfikujących, pod kątem zmian jakie zaszły po wprowadzeniu normy PN-EN ISO/17065:2013
 • Wymagania organizacyjne dla jednostek certyfikujących
 • Wymagania w zakresie bezstronności transparentności – powiązania prawne, osobowe, kapitałowe jednostki z innymi podmiotami
 • Wymagania w zakresie bezstronności transparentności – powiązania prawne, osobowe, kapitałowe personelu jednostki z innymi podmiotami
 • Wymagania w zakresie kompetencji personelu oraz wymagań minimalnych dla personelu
 • Wymagania w zakresie kompetencji technicznych jednostki, w szczególności w zakresie certyfikacji wyrobów
 • Wymagania w zakresie działania systemu zarządzania jakością w jednostce
 • Nadzór jednostek akredytujących nad jednostkami certyfikującymi, dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki, warunki w których można utracić akredytację, zasady utraty akredytacji w Polsce i na świecie

Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Jadnostki Certyfikującej

 • Zarządzanie programem audytów w jednostkach certyfikujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17065
 • Dobór kadry audytorskiej dla jednostki certyfikującej
 • Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w jednostce certyfikującej działające w oparciu o normę ISO/IEC 17065
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu
 • Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w jednostce certyfikującej
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

CERTYFIKAT

 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Kierownika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jednostki Certyfikującej wg ISO/IEC 17065 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ DLA JEDNOSTEK CERTYFKUJĄCYCH

INTERAKTYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE

Forma dyskusji i kameralna grupa sprzyjają aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Dzięki temu szkolenie staje się bardziej interesujące i przyswajanie wiedzy jest skuteczniejsze.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Mała grupa uczestników umożliwia lepszą wymianę doświadczeń i praktyk między uczestnikami. To może przyczynić się do lepszego zrozumienia zagadnień i pozwala spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje Kierownika Jednostki Certyfikującej i Audytora Wewnętrznego spełnia wymagania normy i wymagania PCA.

DOŚWIADCZENIE TRENERA

Przewodzenie szkolenia przez doświadczonego trenera oznacza, że uczestnicy uczą się od eksperta w danej dziedzinie, co przekłada się na jakość przekazywanej wiedzy.

PRAKTYCZNA WIEDZA

Trener bazujący na praktycznej wiedzy przekazuje uczestnikom realne przykłady i sytuacje, które mogą wystąpić w codziennej pracy jednostki certyfikującej. To umożliwia zrozumienie, jak teorię można zastosować w praktyce.

SKUPIENIE NA KOMPETENCJACH KIEROWNIKA I AUDYTORA JEDNOSTKI

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji zarówno kierownika, który odpowiedzialny jest za zarządzanie jednostką certyfikującą, jak i audytora, który przeprowadza wewnętrzne lub zewnętrzne audyty. To pozwala uczestnikom doskonalić umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania i oceny działań certyfikacyjnych.

 
 

Termin szkolenia

4-5 lipca 2024 online, 28-30 sierpnia 2024 online

Może spodoba się również…

Koszyk
szkolenie ISO IEC 17065 jednostka certyfikująca wyrobySzkolenie ISO/IEC 17065: Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby i Auditor Wewnętrzny
2200,00  + VATWybierz termin