Szkolenie AQAP 2110: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością dla dostawców wojska

1900,00  + VAT

Szkolenie AQAP 2110 online z trenerem to 3 szkolenia w 1 cenie:
Wymagania AQAP 2110:2016 + Pełnomocnik ds. Jakości + Audytor Wewnętrzny

 
Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu

 

Szkolenie AQAP 2110 online z trenerem:
Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością dla dostawców wojska

Chcesz zostać dostawcą wojska lub NATO?
Nie wiesz jakie wymagania jakościowe obejmują dostawy sprzętu i uzbrojenia wojskowego?
Spędź z nami dwa dni a poznasz AQAP 2110 krok po kroku

Uzyskaj kompetencje Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego
Systemu Zarządzania Jakością dla dostawców wojska wg AQAP 2110

 

Role i zadania w systemie zarządzania jakością wg AQAP:

PEŁNOMOCNIK ds. AQAP

To osoba odpowiedzialna za wdrażanie, nadzorowanie i utrzymanie zgodności z wymaganiami AQAP w organizacji.
Odpowiedzialności pełnomocnika ds. AQAP mogą obejmować:

Wdrażanie AQAP: Pełnomocnik ds. AQAP jest odpowiedzialny za wprowadzenie wytycznych i wymagań AQAP w organizacji. Musi zapewnić, że personel zrozumie i będzie przestrzegać tych wytycznych.

Monitorowanie zgodności: Pełnomocnik ds. AQAP nadzoruje i monitoruje, czy organizacja jest zgodna z wymaganiami AQAP. Regularnie sprawdza wyniki audytów wewnętrznych oraz procedury na zgodność systemu z wymaganiami AQAP.

Doskonalenie procesów: Pełnomocnik ds. AQAP prowadzi działania doskonalące, mające na celu poprawę procesów i procedur zgodnie z AQAP, aby zapewnić wysoką jakość produktów lub usług.

Współpraca zewnętrzna: Pełnomocnik ds. AQAP współpracuje z audytorami zewnętrznymi lub przedstawicielami NATO podczas przeglądów jakości i audytów.

Raportowanie i dokumentacja: Pełnomocnik ds. AQAP jest odpowiedzialny za utrzymanie dokumentacji związanej z AQAP oraz raportowanie wyników i postępów w zakresie jakości.

Szkolenie personelu: Zapewnienie odpowiedniego szkolenia personelu w zakresie AQAP i jakości jest również często częścią odpowiedzialności pełnomocnika ds. AQAP.

UWAGA: Pełnomocnik ds. AQAP powinien dobrze znać dokumenty systemu jakości AQAP oraz zasaday zarządzania jakością, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zgodności organizacji z wymaganiami AQAP i w monitorowaniu jakości działań związanych z sektorem obronnym.
Odpowiedzialności audytora ds. AQAP mogą obejmować:

Przeprowadzanie audytów: Audytor ds. AQAP jest odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów wewnętrznych w organizacji, aby ocenić zgodność z wymaganiami AQAP. Audyty mogą obejmować różne obszary, takie jak systemy jakości, procesy produkcyjne, dokumentację techniczną, szkolenia personelu itp.

Ocena zgodności: Audytor ds. AQAP ocenia, czy organizacja spełnia wymagania AQAP, czyli czy jej procedury, procesy i działania są zgodne z określonymi standardami i wytycznymi.

Raportowanie wyników: Po przeprowadzeniu audytu, audytor ds. AQAP przygotowuje raport z wynikami, który zawiera jego obserwacje, ustalenia oraz zalecenia w celu poprawy jakości i zgodności z AQAP.

Wdrażanie działań naprawczych: W przypadku wykrycia odchyleń od wymagań AQAP, audytor ds. AQAP współpracuje z odpowiednimi działami w organizacji, aby wdrożyć działania naprawcze i zapobiec powtórzeniu ewentualnych błędów.

Doskonalenie procesów: Audytor ds. AQAP może również doradzać organizacji w zakresie doskonalenia procesów i procedur w celu osiągnięcia lepszej jakości i efektywności działań.

Śledzenie postępów: Audytor ds. AQAP śledzi postępy w wdrażaniu działań naprawczych oraz monitoruje ciągłą poprawę jakości w organizacji.

Współpraca z innymi audytorami: W przypadku organizacji podlegających audytom zewnętrznym, audytor ds. AQAP może współpracować z zewnętrznymi audytorami, aby zapewnić przestrzeganie wytycznych i wymagań AQAP.

Odpowiedzialność audytora ds. AQAP polega na zapewnieniu, że organizacja działa zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi, a jej produkty lub usługi spełniają wymagania NATO i są odpowiednie dla sektora obronnego. To kluczowy element zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa w dziedzinie obronności.

 

 

Co oferujemy?

Nasze szkolenie AQAP 2110 to połączenie 3 szkoleń w 1 cenie!

WYMAGANIA
AQAP 2110
PEŁNOMOCNIK
AQAP 2110
AUDYTOR
WEWNĘTRZNY AQAP

 

 

AQAP 2110 może przynieść wiele korzyści i usystematyzować działania organizacji. Ale, żeby system przyniósł oczekiwane rezultaty ważna jest świadomość i zdyscyplinowanie personelu w kwestiach związanych z jakością. I właśnie po to powołuje się przedstawiciela najwyższego kierownictwa (Pełnomocnika), aby tę świadomość szerzył i dbał o wszelkie kwestie związane z systemem.

U podstaw skutecznego zarządzania jakością leżą jednak kompetencje. Sama znajomość wymagań może okazać się niewystarczająca. Dlatego chcemy nie tylko zapoznać Cię z wytycznymi normy, ale podzielić się naszym doświadczeniem zdobywanym przez lata. Wdrożyliśmy ogrom systemów zarządzania w organizacjach z różnych gałęzi gospodarki. Widzieliśmy mnóstwo ciekawych rozwiązań i w miarę zdobywania doświadczenia wypracowaliśmy własne. Teraz tę wiedzę chcemy przekazać Tobie. Proponujemy spotkanie online w bardzo kameralnej atmosferze (maksymalnie 5 osób) tak, abyś miał pełen komfort prowadzenia dyskusji i szukania rozwiązań optymalnych dla Ciebie i Twojej organizacji.

Tematykę omówimy  dokładnie i od podstaw. Dlatego jesteśmy przekonani, że dwa dni spędzone z nami będą naprawdę owocne, bez względu na to, czy dopiero poznajesz System Zarządzania Jakością wg AQAP, czy pracujesz  w nim od lat.

Poza nieocenioną wiedzą otrzymasz również możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie certyfikatu
Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego AQAP 2110.

 
 

Szkolenie AQAP 2110 – Harmonogram

To szkolenie jest polecane dla osób znających: wymagania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Dzień 1:
Wymagania AQAP 2110:2016 i Pełnomocnik AQAP 2110:2016

 • Wstęp do AQAP 2110:2016
 • Wprowadzenie/Zgodność z niniejszą publikacją
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Wymagania ogólne QMS
 • Stosowalność wymagań ISO 9001:2015
 • System zarządzania jakością i jego procesy
 • Dostęp do dostawcy i dostawców zewnętrznych oraz wsparcie GQA
 • Specyficzne wymagania NATO dotyczące QMS
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie

Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny AQAP 2110:2016

 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin – Pełnomocnik i/lub Audytor AQAP 2110:2016

CERTYFIKAT

 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą. Certyfikat jest ważny 3 lata.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ DLA DOSTAWCÓW WOJSKA I NATO

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania jakością ISO 9001 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących. Pomogliśmy wielu organizacjom uzyskać Koncesję na obrót bronią i sprzętem wojskowym.

WIEDZA PROSTO OD EKSPERTÓW

Naszymi eksperatmi są nie tylko audytorzy jednostej certyfikujących, ale również personel służb mundurowych w stanie spoczynku.

KAMERALNE GRUPY

Forma dyskusji i kameralna grupa sprzyjają aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Dzięki temu szkolenie staje się bardziej interesujące i przyswajanie wiedzy jest skuteczniejsze.

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań AQAP 2110 i ich przełożeniu na system zarządzania jakością dla dostawców wojska i NATO.

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. AQAP 2110:2016 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. jakości, i/lub audytora wewnętrznego SZJ

Termin szkolenia

3-4 czerwca 2024 online, 26-27 sierpnia 2024 online

Może spodoba się również…

Koszyk
szkolenie AQAP 2110 Audytor wewnętrzny i PełnomocnikSzkolenie AQAP 2110: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością dla dostawców wojska
1900,00  + VATWybierz termin