Szkolenie ISO 13485: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

1900,00  + VAT

Szkolenie ISO 13485 online z trenerem to 3 szkolenia w 1 cenie:
Wymagania normy ISO 13485 + Pełnomocnik Jakości + Audytor Wewnętrzny

Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu

 

Szkolenie ISO 13485 online z trenerem:
Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Spotkajmy się online!

Dwudniowe szkolenie w zakresie normy ISO 13485:2016 w formie zdalnej

Uzyskaj kompetencje Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 13485:2016.

 

Co oferujemy?

ISO 13485:2016 to kolejna norma poświęcona Systemowi Zarządzania Jakością. Jednak w przeciwieństwie do najbardziej popularnego standardu ISO 9001, ta zawiera wyspecjalizowane wymagania jakościowe dedykowane producentom wyrobów medycznych.
W obu systemach kluczem skutecznego wdrożenia jest personel. Dlatego ideą przyświecającą wszystkim systemom zarządzania jest powołanie przedstawiciela najwyższego kierownictwa (Pełnomocnika), czyli osoby, która szczególnie zatroszczy się o działanie systemu, będzie sprawować pieczę nad procesami i realnie wpływać na jakość usług oraz produktów.

Żeby mierzyć się z tematem zarządzania jakością, nabycie kompetencji jest  pierwszym, niezbędnym  krokiem, który należy uczynić. Dlatego dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wdrażaniu i audytowaniu Systemu Zarządzania Jakością dla Producentów Wyrobów Medycznych, chcemy się z Tobą podzielić naszą wiedzą i kompetencjami, które nabyliśmy przez ten czas. Aby umożliwić Ci swobodę komunikacji i dać możliwość konsultacji w tematach intrygujących i problematycznych, szkolenia organizujemy w małych grupach (maksymalnie 5 osób).

Jesteśmy przekonani, że dwa dni spędzone z nami wniosą wiele nowego w Twoje postrzeganie Systemu Zarządzania Jakością, bez względu na to, na jakim poziomie „wtajemniczenia” jesteś.

Poza nieocenioną wiedzą otrzymasz również możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie certyfikatu
Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ISO 13485:2016.

 
 

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: Podstawy Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

  • Wymagania dla systemu zarządzania jakością wg ISO 13485 – wymagania ogólne
  • Powiązanie ISO 13485 z dyrektywami medycznymi: AIMD, MDD, IVDD
  • Omówienie szczegółowe wymagań dotyczących dokumentacji i zapisów
  • Zaangażowanie kierownictwa i jego rola w funkcjonowaniu SZJ
  • Zapewnienie nadzoru nad zasobami
  • Proces realizacja wyrobu
  • Projektowanie i rozwój w organizacji w świetle normy
  • Nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i infrastruktury
  • Pomiar, analiza i doskonalenie

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

 • Definicje jakości, procesu, jak osiągnąć jakość totalną
 • Podstawy jakości – cykl Shewharta i Deminga
 • Definiujemy jakość wyrobu medycznego
 • Sposób znakowania norm
 • Terminologia wg ISO 9000, ISO 13485
 • Definiujemy proces systemu ISO 13485

 

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016 c.d.

 • Kontrola jakości
 • Projektujemy układ kontrolny dla ISO 13485
 • Zapewnienie Jakości
 • Identyfikujemy klasę wyrobu medycznego oraz dyrektywy pod które podlega.
 • Projektujemy kontrolę wyrobu, nadzór nad wyrobem przez okres życia wyrobu, zarządzanie incydentem medycznym.
 • Zarządzanie jakością
 • Projektujemy system zarządzania jakością

Dzień 2: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

CERTYFIKAT

 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 13485 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO 13485

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania jakością ISO 13485 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktycznych danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 13485 i ich przełożeniu na system zarządzania jakością

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i/lub Audytora Wewnętrznego SZJ wg ISO 13485

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 13485 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. jakości, i/lub audytora wewnętrznego SZJ

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

trener niemalże na wyłączność (w trakcie szkolenia)

Wybierz termin szkolenia

17-18 czerwca 2024 online OSTATNIE MIEJSCE, 29-30 lipca 2024 online OSTATNIE MIEJSCE

Może spodoba się również…

Koszyk
Szkolenie ISO 13485. WYmagania Normy, Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ds. JakościSzkolenie ISO 13485: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
1900,00  + VATWybierz termin