Szacowanie niepewności pomiaru metod badawczych i wzorcowania

2600,00  + VAT

Szkolenie online z trenerem.

Poznaj techniki szacowania niepewności metod badawczych i wzorcowania w laboratorium.
Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu

Szkolenie z trenerem online:
Szacowanie niepewności pomiaru metod badawczych i wzorcowania

Szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium jest kluczowym krokiem w zapewnieniu wiarygodności wyników oraz ich interpretacji. Proces ten wymaga przemyślanego podejścia i znajomości czynników wpływających na wyniki pomiarów.

 
Szkolenie doskonalące z zakresu normy ISO/IEC 17025. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne informacje i nabędą praktycznych umiejętności do przeprowadzenia szacowania niepewności pomiaru w laboratorium badawczym lub wzorcującym. Szkolenie systematyzuje wymagania normy ISO/IEC 17025 i uwzględnia omówienie praktycznych zasad dotyczących szacowania niepewności pomiaru. W trakcie szkolenia na przykładach omawiane są metody statystyczne oraz poszczególne etapy szacowania niepewności zgodnie z wytycznymi GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement). Uczestnicy pod nadzorem trenera szacują niepewność pomiaru dla własnych metod badawczych lub wzorcujących. Szczegółowe omówienie wymagań i metod pozwala na uczestnictwo w szkoleniu osobom, które zajmują się szacowaniem niepewności pomiaru metod badawczych lub wzorcowania, bez względu na stan wiedzy w tym zakresie.
 

Co oferujemy?

Na szkoleniu szacowania niepewności metod badawczych i wzorcowania zapoznasz się z zasadami związanymi z oceną i nadzorowaniem niepewności w kontekście pomiarów laboratoryjnych. Nasze szkolenie obejmuje:

Podstawy teoretyczne niepewności pomiaru: Dowiesz się, czym jest niepewność pomiaru, jakie są różnice między dokładnością a niepewnością pomiaru, a także czym jest niepewność standardowa, całkowita i rozszerzona.

Techniki szacowania niepewności typu A i typu B: Poznasz różne metody szacowania niepewności, zarówno te statystyczne (typu A), jak i te bazujące na innych źródłach informacji (typu B).

Analiza powtarzalności i reprodukowalności: Nauczysz się, jak przeprowadzać analizę powtarzalności i reprodukowalności, co pozwoli Ci szacować niepewność typu A na podstawie danych wewnętrznych laboratorium.

Analiza powtarzalności i odtwarzalności: Nauczysz się, jak przeprowadzać analizę powtarzalności i odtwarzalności, co pozwoli Ci szacować niepewność typu A na podstawie danych z realizowanych pomiarów.

Czynniki wpływające na niepewność pomiaru: Zapoznasz się z różnymi czynnikami, które mogą wpływać na wyniki pomiarów, takie jak błąd urządzeń pomiarowych, zmienność warunków pomiarowych, techniki stosowane przez operatorów itp.

Propagacja niepewności: Zrozumiesz, jak propagować niepewności standardowe związane z różnymi czynnikami do całkowitej niepewności pomiaru wyniku końcowego.

Dokumentacja i prezentacja wyników: Dowiesz się, jak dokumentować niepewność pomiaru, aby wyniki były wiarygodne i zrozumiałe dla ich użytkowników.

Wymagania akredytacyjne: Poznasz wymagania akredytacyjne dotyczące niepewności pomiaru i dowiesz się dlaczego szacowanie niepewności pomiaru jest istotne z perspektywy oceny zgodności i uznawalności wyników badań.

Praktyczne ćwiczenia: W czasie szkolenia uczestniczysz w dedykowanych ćwiczeniach, które pomogą Ci w praktycznym zastosowaniu zasad szacowania niepewności.
Szkolenie z szacowania niepewności pomiaru metod badawczych i wzorcowania dostarczy praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie ocenić i nadzorować niepewność pomiaru w laboratorium. To kluczowy aspekt zapewnianiający wiarygodności wyników pomiaru realizowanych przez laboratoria.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: wykłady i konwersatorium

 • Dokumenty regulujące wyrażanie niepewności pomiarów.
 • Podstawowe definicje dotyczące wyrażania niepewności pomiarów.
 • Etapy szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich.
 • Rozkład prawdopodobieństwa.
 • Szacowanie niepewności pomiarów pośrednich.

Dzień 2: ćwiczenia praktyczne

 • Etapy szacowania niepewności pomiaru.
 • Obliczanie niepewności standardowej pomiarów bezpośrednich.
 • Obliczanie niepewności złożonej i rozszerzonej.
 • Obliczanie współczynnika rozszerzenia.
 • Wyznaczanie budżetu niepewności.
 • Obliczanie niepewności złożonej pomiarów pośrednich.
 • Przegląd świadectw wzorcowań uczestników i wyznaczanie składowych niepewności.

 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ SZACOWANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU METOD BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH

KAMERALNA GRUPA

Dzięki ograniczonej liczbie uczestników szkolenia, grupa staje się bardziej kameralna, co umożliwia bardziej osobiste podejście trenerA do każdego uczestnika. Możliwość indywidualnej interakcji pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby uczestników.

DOŚWIADCZENI TRENERZY

Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, którzy posiadają wiedzę i praktyczne doświadczenie w szacowaniu niepewności pomiaru. To zapewnia wysoki poziom nauczania i możliwość zadawania pytań specjalistom w dziedzinie.

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA

Szkolenie może zawierać praktyczne ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom na bezpośrednie zastosowanie teorii w praktyce. Dzięki temu uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne, które są kluczowe w szacowaniu niepewności.

RÓŻNE METODY SNP

Szkolenie może zaprezentować różnorodne metody szacowania niepewności, zarówno te statystyczne, jak i bazujące na innych źródłach informacji. To pozwala uczestnikom na wybór odpowiednich technik dla swoich konkretnych potrzeb.

AKTUALNA WIEDZA

Trenerzy na bieżąco śledzą najnowsze zmiany i trendy związane ze szacowaniem niepewności, dzięki czemu uczestnicy otrzymują aktualne i kompleksowe informacje.

JAKOŚĆ POMIARÓW LABORATORYJNYCH

Poprzez poznanie metod szacowania niepewności, uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność oceny dokładności i wiarygodności wyników pomiarowych. To pozwoli na identyfikację obszarów wymagających poprawy i wdrożenie działań korygujących, co w efekcie podnosi jakość i precyzję pomiarów w laboratorium.

 
Szkolenie szacowania niepewności nie tylko rozwija indywidualne umiejętności uczestników, ale przyczynia się również do poprawy jakości całego laboratorium. Dzięki zdobyciu wiedzy o szacowaniu niepewności, pracownicy laboratoryjni będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje i zapewniać wiarygodność wyników pomiarowych, co ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa i jakości wykonywanych analiz.

 

Wybierz termin szkolenia

13-14 czerwca 2024 online OSTATNIE MIEJSCA, 19-20 sierpnia 2024

Może spodoba się również…

Koszyk
Szkolenie online z trenerem: Szacowanie niepewności pomiaru metod badawczych i wzorcującychSzacowanie niepewności pomiaru metod badawczych i wzorcowania
2600,00  + VATWybierz termin