Szkolenie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 online z trenerem: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ZSZ

2700,00  + VAT

Szkolenie ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 online z trenerem to 3 szkolenia w 1 cenie:
Wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 + Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP + Audytor Wewnętrzny

Przed zakupem koniecznie zajrzyj do Cena i warunki zakupu
 

Szkolenie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 online z trenerem: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Planujesz wdrożyć w swojej organizacji Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP?

Potrzebujesz uprawnień Pełnomocnika, Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Szczegółowe omówienie wymagań norm odniesienia pozwalają na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będą również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001:2018

  Struktura norm
  Kontekst organizacji
  Przywództwo
  Planowanie systemu zarządzania
  Wsparcie
  Działania operacyjne
  Ocena wyników
  Doskonalenie
Dzień 2:
Pełnomocnik Systemu ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001:2018

  Odniesienia normatywne
  Terminy i definicje
  Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
  Zakres systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
  Przywództwo i partycypacja pracowników
  Polityka jakości, środowiska i higieny pracy
  Role, obowiązki i władze organizacyjne
  Konsultacje i uczestnictwo pracowników
  Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom
  Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji
  Zasoby
  Kompetencje
  Świadomość
  Komunikacja
  Informacje udokumentowane
  Kontrola udokumentowanych informacji
  Eksploatacja
  Planowanie operacyjne i kontrola
  Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
  Ocena wyników
  Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
  Audyt wewnętrzny
  Przegląd zarządzania
  Doskonalenie
  Incydent, niezgodność i działania naprawcze
  Ciągłe doskonalenie

Dzień 3:
Audytor Wewnętrzny ZSZ Jakością, Środowiskiem i BHP wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

  Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
  Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  Planowanie audytów
  Zawiadomienie o audycie
  Spotkanie otwierające
  Obserwacje – definiowanie
  Raport i jego sporządzanie
  Działania poaudytowe
  Egzamin

 

CERTYFIKAT

 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Przed zakupem zapoznaj się z warunkami zakupu szkolenia (Cena i warunki zakupu)

UWAGA: Koszt certyfikatu nie podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 

Zaproponuj nam termin!
Nasze kalendarium szkoleń ulega ciągłym zmianom, abyśmy mogli dostosować się do potrzeb naszych klientów.
Nie pasują Ci proponowane przez nas terminy lub zakres szkolenia?
Skontaktuj się z nami!
Na pewno znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

 

To nie jest jedyna opcja!

Możesz również zgłosić chęć udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Znajdziesz go TUTAJ.

 

CENA I WARUNKI ZAKUPU


 
Cena dotyczy 1 osoby.
Pierwsze dwie próby zdania egzaminu są wliczone w cenę szkolenia, o ile egzamin jest  przewidziany w harmonogramie szkolenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail potwierdzający dokonania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

W przypadku niepoinformowania IKMJ przez uczestnika/ów o nieobecności, co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia, zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego szkolenia.

Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.

Szkolenie dla grupy

Szkolenie kończy się egzaminem online.
W przypadku szkolenia grupowego, należy kupić tyle sztuk szkolenia ile uczestników, przy czym każdy z uczestników musi się zarejestrować na https://ikmj.org/moje-konto, aby został mu udostępniony egzamin.
Bez zarejestrowania się uczestnik nie będzie miał możliwości zdania egzaminu.

Certyfikaty/Zaświadczenia wysyłane będą uczestnikom szkolenia po uregulowaniu
płatności.

W przypadku zakupu szkolenia grupowego lub gdy zamawiający i uczestnik szkolenia to różne osoby, Zamawiający jest zobowiązany napisać listę uczestników w notatkach do zakupu lub wysłać ją mailowo na adres: sklep@ikmj.org.

  Lista uczestników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Oświadczenia

  Zamawiający dokonując zamówienia:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków, NIP 8661577930 w celach realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Oświadcza, że moje podaje dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.
 • Oświadcza, że w każdym momencie ma możliwość odwołania swojej zgody oraz że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich korygowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
  w dowolnym momencie.

Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 

Wymagania techniczne

 

 • Stabilne łącze internetowe
 • Komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
 • Komunikator: Skype lub Teams lub Google Meet (do ustalenia z trenerem)

 

DLACZEGO MY?

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania zgodnych z normami ISO – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na praktycznych przykładach danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 i ich przełożeniu na zinterowany system zarządzania jakością i BHP

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP i/lub Audytora Wewnętrznego ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania, i/lub audytora wewnętrznego ZSZ

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

trener niemalże na wyłączność (w trakcie szkolenia)

Wybierz termin szkolenia

29-31 lipca 2024 online

Może spodoba się również…

Koszyk
Szkolenie ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001: WYmagania normy, Pełnomocnik i Audytor WewnętrznySzkolenie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 online z trenerem: Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ZSZ
2700,00  + VATWybierz termin